Creşterea Economică a României Între 1980 Şi 2013 (The Economic Growth of Romania between 1980 and 2013)

53 Pages Posted: 26 Jan 2015

See all articles by Razvan Stefanescu

Razvan Stefanescu

University Dunarea De Jos Galati

Ramona Dumitriu

University Dunarea De Jos Galati

Date Written: January 25, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Această lucrare studiază creşterea economică a României în cursul a trei perioade: ultimul deceniu al regimului comunist (1980-1989), tranziţia de la o economie centralizată la una de piaţă (1990-2006) şi cei şapte ani care au urmat aderării la Uniunea Europeană (2007-2013). În acest demers abordăm diferite aspecte ale creşterii economice: evoluţia PIB, impactul social şi relaţiile cu celelalte obiective macroeconomice. Pentru fiecare perioadă identificăm unele circumstanţe care influenţează acest proces: eforturile dramatice de rambursare a datoriei externe, pentru perioada 1980-1989, instabilitatea instituţională şi politică din timpul perioadei de tranziţie şi, în final, provocările pieţelor europene combinate cu efectele crizei globale.

English Abstract: This paper explores the economic growth of Romania in three periods: the last decade of the communist regime (1980-1989), the transition from a centrally planned economy to a market economy (1990-2006) and the seven years that followed the adhesion to European Union (2007-2013). We approach several aspects of the economic growth: GDP evolution, the social impact and the relations with the other macroeconomic objectives. We find, for each period, some circumstances that influenced this process: the dramatic efforts to pay back all the foreign debt, for the period 1980-1989, the political and institutional instability during the transition period and, finally, the challenges of the European markets combined with the effects of the global crisis.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Economic Growth, Economic Development, Poverty, Macroeconomic Policy

JEL Classification: N10, O40, O49

Suggested Citation

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona, Creşterea Economică a României Între 1980 Şi 2013 (The Economic Growth of Romania between 1980 and 2013) (January 25, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2555191 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2555191

Razvan Stefanescu (Contact Author)

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Str. Domnească, nr. 47
Galati, 800008
Romania

Ramona Dumitriu

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
133
Abstract Views
681
rank
226,038
PlumX Metrics