Den Gode Blasfemi: Fra Åndelig Happy Slapping Til Legitim Magtkritik (Virtuous Blasphemy: From Mental Happy Slapping to Legitimate Critique of Power)

Endelig version trykt i: Krunke, H. et al. (red.) 2014: Rettens magt - Magtens ret: Festskrift til Henning Koch, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

14 Pages Posted: 31 Jan 2015 Last revised: 2 Sep 2015

See all articles by Jakob v. H. Holtermann

Jakob v. H. Holtermann

University of Copenhagen - iCourts - Centre of Excellence for International Courts

Date Written: March 1, 2014

Abstract

Danish Abstract; I denne artikel argumenterer jeg for en afskaffelse af straffelovens § 140 (blasfemiparagraffen). Artiklen tager afsæt i en kritisk diskussion af Henning Kochs forsvar for paragraffen og hans relaterede kritik af Jyllandspostens Muhammedtegninger fra 2005.

For det første påpeger jeg en modsigelse mellem Kochs forsvar for blasfemiparagraffen og hans kritik af Jyllandsposten. For det andet viser jeg, at Kochs argumentation reelt lige så godt kan vendes til et positivt forsvar for avisens centrale påstand: at muslimer ligesom andre religiøse må være parate til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse - inden for lovens grænser. Og endelig for det tredje fremfører jeg et selvstændigt argument for den moralske og demokratiske værdi af god blasfemi.

English Abstract; In this article I argue in favour of abolishment of the ban on blasphemy in the Danish criminal code (§ 140). The article takes as its point of departure a critical discussion of Professor Henning Koch's defence of the ban and his related criticism of the cartoons in Danish newspaper Jyllandsposten in 2005.

First, I demonstrate a contradiction between Koch's defence of the ban on blasphemy and his criticism of Jyllandsposten. Second, I show how, in effect, Koch's line of argument might as well be turned into an argument in favour of the key claim originally made by Jyllandsposten to justify publishing the cartoons. Finally, I propose an independent argument in favour of the moral and democratic value of good blasphemy.

Note: Downloadable document is in Danish.

Keywords: ytringsfrihed, blasfemiparagraffen, blasfemi, Henning Koch, Jyllandsposten, Muhammedtegningerne

Suggested Citation

Holtermann, Jakob v. H., Den Gode Blasfemi: Fra Åndelig Happy Slapping Til Legitim Magtkritik (Virtuous Blasphemy: From Mental Happy Slapping to Legitimate Critique of Power) (March 1, 2014). Endelig version trykt i: Krunke, H. et al. (red.) 2014: Rettens magt - Magtens ret: Festskrift til Henning Koch, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2556563

Jakob v. H. Holtermann (Contact Author)

University of Copenhagen - iCourts - Centre of Excellence for International Courts ( email )

Studiestraede 6
Copenhagen, DK-1455
Denmark

HOME PAGE: http://jura.ku.dk/icourts

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
426
PlumX Metrics