יישוב סכסוכים וחינוך משפטי הולם/חלופי למשפטן
(Dispute Resolution and Appropriate/Alternative Legal Education)

המשפט יט

48 Pages Posted: 29 Jan 2015 Last revised: 31 Aug 2016

See all articles by Karni Perlman

Karni Perlman

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: January 29, 2015

Abstract

תקציר בעברית: המשפט הנוהג בארצות שיטת המשפט האנגלו-אמריקניות, לרבות בישראל, עבר בעשורים האחרונים תמורות משמעותיות שעיקרן מעבר מגישה אדברסרית לגישה שיתופית לניהול ויישוב סכסוכים. הליכים לבירור סכסוכים ופתרונם בגישה שיתופית רווחים בשיטה. תפקידיהם של השופטים ושל עורכי הדין התמלאו בתכנים חדשים שמילוים מצריך ידע ומיומנויות להתנהלות איכותית ויעילה בגישה שיתופית, לעתים טיפולית.

לפיכך קיים צורך ממשי בחינוך משפטי הולם אשר יעניק למשפטן מידע על תורת יישוב סכסוכים וכלים הנדרשים להתנהלות מקצועית בגישה שיתופית. יתר על כן, חינוך משפטי להתנהלות בגישה שיתופית טומן בחובו גם הבטחה ליתרונות רבים במישור האישי, הפרופסיונלי והציבורי.

למרות האמור לעיל, החינוך המשפטי הרווח לא התעדכן כראוי ולא השכיל להתאים את עצמו לנדרש כיום ולרצוי. הפרדיגמה האקדמית ותרבות הלימוד מציגות עדיין את הגישה האדברסרית לניהול ויישוב סכסוכים באופן כמעט בלבדי. החינוך הרווח פוגם בהכנה ההולמת והראויה למשפטן.

המאמר קורא לעדכון החינוך המשפטי בישראל ולשילוב ממוסד של תחום יישוב הסכסוכים. זאת, בדרכים שונות לרבות על ידי קביעת קורס חובה בתחום, הצעת קורסי בחירה ועדכון פעילות קלינית.

English Abstract: In recent decades, the non-adversarial approach has become predominant in the Anglo-American legal system. This has produced a change in the role of judges and lawyers, necessitating the acquisition of new knowledge and skills which will allow disputes to be handled in a cooperative way, at times with a therapeutic outcome.

Legal education in non-adversarial justice promises many advantages at different levels: professional, public, and personal. Accordingly, a real need exists for appropriate legal education that will provide the jurist with the tools required for professionalism in this cooperative system.

Unfortunately, the prevailing legal education has failed to adjust itself to contemporary needs. The academic paradigm and the teaching culture still present, almost exclusively, an adversarial approach to managing and settling disputes.

This article calls for legal education in Israel to be updated through the institutionalized integration of dispute resolution studies. This can be accomplished in various ways, including compulsory courses in dispute resolution and non-adversarial practice in legal clinics.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: יישוב סכסוכים, חינוך משפטי, גישה שיתופית

Suggested Citation

Perlman, Karni, יישוב סכסוכים וחינוך משפטי הולם/חלופי למשפטן
(Dispute Resolution and Appropriate/Alternative Legal Education) (January 29, 2015). המשפט יט. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2557274

Karni Perlman (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
372
PlumX Metrics