The Polish Transition in a Comparative Perspective (Polska transformacja ustrojowa w perspektywie porównawczej)

49 Pages Posted: 7 Feb 2015

See all articles by Anders Aslund

Anders Aslund

Peterson Institute for International Economics

Witold M. Orlowski

World Bank - Europe and Central Asia Region

Date Written: December 1, 2014

Abstract

English Abstract: In 1989, Poland stood out as a country in chronic political and economic crisis. It had been ravaged by strikes, economic decline and default since 1976. A popular view both in Poland and abroad was that Poland was incurable. Germans talked about the polnische Wirtschaft (Polish economy), meaning dysfunctional economy, while the Swedes used the term polsk riksdag (Polish Parliament) for political disorder. Norman Davies, the great historian of Poland, called his monumental history of Poland God’s Playground because of all the disasters it has faced. He said these words “can be aptly used as an epithet for a country where fate has frequently played mischievous tricks”. Today, Poland stands out as possibly the greatest economic success among the thirty post-communist countries.

Polish Abstract: W 1989 r. Polska postrzegana była jako państwo znajdujące się w chronicznym kryzysie politycznym i ekonomicznym. Od 1976 r. kraj ten nieustannie zmagał się ze strajkami oraz stagnacją gospodarczą. Za granicą o Polsce zwykło się mówić, że jest nieuleczalna. Niemcy, chcąc opisać dysfunkcyjną gospodarkę, mówili o polskim gospodarzeniu (polnische Wirtschaft), Szwedzi zaś chaos polityczny określali mianem polskiego parlamentu (polsk riksdag). Uznany historyk zajmujący się Polską, Norman Davies, napisał książkę "Boże Igrzysko", opisująca historie tego kraju. Jak mówił, tytuł symbolizuje wszystkie katastrofy, które spadły na polski naród. Określenie to może "z powodzeniem zostać użyte wobec kraju, któremu los często płatał złośliwe figle" (Davies 1982, xvi). Dziś Polska wyróżnia się praktycznie największym sukcesem ekonomicznym spośród trzydziestu krajów postkomunistycznych.

Note: Downloadable document is in English and Polish.

Suggested Citation

Aslund, Anders and Orlowski, Witold M., The Polish Transition in a Comparative Perspective (Polska transformacja ustrojowa w perspektywie porównawczej) (December 1, 2014). mBank – CASE Seminar Proceedings No. 133. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2560238 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2560238

Anders Aslund (Contact Author)

Peterson Institute for International Economics ( email )

1750 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20036
United States

Witold M. Orlowski

World Bank - Europe and Central Asia Region ( email )

1818 H Street
Washington, DC 20433
United States

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
46
Abstract Views
334
PlumX Metrics