Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării de către Curtea de Justiţie a neîndeplinirii obligaţiilor lor (Potentially Liable Authorities of a Member State in Case of a Judgment of the Court of Justice Establishing a Failure to Fulfill Obligations)

Administraţia publică în situaţii de criză / Public administration’s action in unforseen circumstances / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-606-677-005-7, p. 49-56.

9 Pages Posted: 19 Feb 2015

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: October 24, 2014

Abstract

Romanian Abstract: Problema autorităţilor şi instituţiilor potenţial responsabile pentru constatarea neîndeplinirii obligaţiilor statelor membre - în special autorităţile şi instituţiile din România – este supusă unei analize riguroase. Trebuie analizat mecanismul potrivit căruia un stat membru este responsabil, indiferent dacă răspunderea „subsidiară” revine unei instituţii sau autorităţi ori răspunderea este difuză şi greu de decelat. În România, unui asemenea demers i se poate imputa absenţa unei experienţe directe şi concrete, întrucât România nu a fost sancţionată în vreo astfel de cauză. Cu toate acestea, o asemenea temă este importantă atât sub aspect metodologic cât şi procedural.

English Abstract: The issue of potentially liable authorities and institutions for failure to fulfill the member states obligations – especially for authorities and institutions of Romania – is subject to a thorough analysis. A certain reasoning according to which a member state is responsible, irrespective whether the “subsidiary” responsibility is born by an institution or authority or the responsibility is spread and hard to establish. In what concerns Romania, such an assessment lacks a direct and specific experience, taking into account Romania is not yet infringed. Nonetheless, such an issue is relevant both methodologically and procedurally.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Romania, failure by a Member State to fulfil its obligations, potentially liable authorities, Article 148 of the Constitution of Romania; case C-522/09

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării de către Curtea de Justiţie a neîndeplinirii obligaţiilor lor (Potentially Liable Authorities of a Member State in Case of a Judgment of the Court of Justice Establishing a Failure to Fulfill Obligations) (October 24, 2014). Administraţia publică în situaţii de criză / Public administration’s action in unforseen circumstances / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-606-677-005-7, p. 49-56.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2566102 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2566102

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40 752 124 539 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
376
PlumX Metrics