Неотчетената Икономическа Активност в Информационния Сектор в България: Проблеми, Въпроси и Оценки (The Unrecorded Economic Activity in the Bulgarian IT Sector: Problems, Questions and Estimations)

в Илиев, П (ред), Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС, Център за изследване на демокрацията, 2003 г., стр. 102 – 127

13 Pages Posted: 14 Dec 2015

See all articles by Todor Yalamov

Todor Yalamov

Saint Clement of Ohrid University of Sofia - Department of Economics and Business Administration; Center for the Study of Democracy; ARC Fund

Date Written: 2003

Abstract

Bulgarian Abstract: Статията разглежда различни измерения на неотчитането на икономическата дейност в ИКТ сектора (включително променливите граници на сектора) в България и дава оценки за неформалната заетост и скритите обороти в сектора в страната.

English Abstract: The paper discusses the changing borders of ICT sector and patterns of hiding economic activities and provides various estimates of informal economy employment and turnover in the sector of information and communications technologies in Bulgaria.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: unrecorded economy, informal economy, ICT

JEL Classification: H26, L29

Suggested Citation

Yalamov, Todor and Yalamov, Todor, Неотчетената Икономическа Активност в Информационния Сектор в България: Проблеми, Въпроси и Оценки (The Unrecorded Economic Activity in the Bulgarian IT Sector: Problems, Questions and Estimations) (2003). в Илиев, П (ред), Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС, Център за изследване на демокрацията, 2003 г., стр. 102 – 127, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2567584

Todor Yalamov (Contact Author)

Saint Clement of Ohrid University of Sofia - Department of Economics and Business Administration ( email )

Sofia
Bulgaria

HOME PAGE: http://www.feb.uni-sofia.bg

Center for the Study of Democracy ( email )

5 Alexander Zhendov St.
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://www.csd.bg

ARC Fund ( email )

5 Al. Zhendov Str
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://www.arcfund.net

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
271
PlumX Metrics