Relevanţa Efectuării Practicii De Specialitate, Anticipată De Studenţii În Ştiinţele Comunicării (The Relevance of Attending Practical Training, Anticipated by the Students in Communication Sciences)

11 Pages Posted: 15 Mar 2015

See all articles by Simona Fer

Simona Fer

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC)

Date Written: March 6, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Datorită specificului profesiei de jurnalist, Departamentul de Ştiinţele Comunicării, din cadrul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Oradea, are posibilitatea, abilitatea, dar cu precădere misiunea de a atrage în jurul său un ansamblu funcţional de entităţi care să contribuie la orientarea în carieră a studenţilor sau care să susţină proiectele Facultăţii şi ale Departamentului să beneficieze de programe postuniversitare şi de pregătire continuă. Acest lucru este realizabil prin colaborarea pe baze sustenabile cu principalele instituţii de presă scrisă, radio şi televiziune, organismele profesionale, autorităţile publice, dar şi agenţii economici cu potenţial financiar, dornici de a primi şi consilia studenţii jurnalişti, în cadrul efectuării stagiului de practică.

English Abstract: Due to the nature of a journalist’s profession, the Department of Communication Studies, Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences, University of Oradea, has the ability, task, but mainly the obligation to draw around it a functional group of entities to contribute to the students’ career guidance or to support Faculty’s and Department’s projects in order to benefit of post graduation and continuing education programs. This is achievable by working on a sustainable basis with major media institutions and outlets such as radio, television and newspapers, professional bodies, public authorities and businesses with financial potential, eager to receive and advise the students in journalists to carry out their practical training.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: practical training, media institutions, career guidance, student's career

Suggested Citation

Fer, Simona, Relevanţa Efectuării Practicii De Specialitate, Anticipată De Studenţii În Ştiinţele Comunicării (The Relevance of Attending Practical Training, Anticipated by the Students in Communication Sciences) (March 6, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2574581 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2574581

Simona Fer (Contact Author)

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC) ( email )

Str. Universităţii. Nr. 1
Oradea, Bihor
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
282
PlumX Metrics