Stagiul De Practică În Ştiinţele Comunicării Ca Premisă a Viitoarei Profesii De Jurnalist (Practical Training in Communication Sciences as a Prerequisite for the Future Career of Journalist)

12 Pages Posted: 19 Mar 2015

See all articles by Simona Fer

Simona Fer

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC)

Date Written: March 6, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Dacă într-o cercetare precedentă ne-am străduit să interpretăm rezultatele răspunsurilor la întrebările adresate studenţilor jurnalişti, înainte de efectuarea stagiului de practică, de această dată intenţionăm să aducem spre dezbatere răspunsurile studenţilor, ca rezultat al desfăşurării practicii de specialitate în instituţiile media din judeţul Bihor. Un număr de 34 de studenţi din anii I şi II, din cadrul Departamentului de Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Oradea, au avut posibilitatea de a caştiga experienţă şi încredere pe teren şi de a-şi forma o imagine din interior asupra viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le sporească şansele de angajare prin adăugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente. În urma efectuării stagiilor de practică întro organizaţie sau instituţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care o vor îmbrăţişa şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

English Abstract: If in a previous research we tried to interpret the results of students' responses to questions for journalists before the practical training, this time we intend to bring to debate students responses as a result of pursuing practical training in media institutions in Bihor county. A total number of 34 students from Ist and IInd years of study, within the Department of Communication Sciences, University of Oradea, had the opportunity to gain experience and trust while practicing in a new institution and outline an inside view of future careers, that will help them join a competitive labor market and increase their employability by adding to their CVs hours of practice and knowledge related. Following the practical training in a professional organization or institution, the students get to better know the career implications that will face and are prepared to meet the real challenges of their future profession.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: practical training, competitive labour market, theoretical knowledge, practical knowledge

Suggested Citation

Fer, Simona, Stagiul De Practică În Ştiinţele Comunicării Ca Premisă a Viitoarei Profesii De Jurnalist (Practical Training in Communication Sciences as a Prerequisite for the Future Career of Journalist) (March 6, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2574585 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2574585

Simona Fer (Contact Author)

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC) ( email )

Str. Universităţii. Nr. 1
Oradea, Bihor
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
536
PlumX Metrics