Studiul Limbilor Străine -- Prioritate În Dezvoltarea Unei Identităţi Europene (Foreign Languages Study - Priority in the Development of a European Identity)

11 Pages Posted: 18 Mar 2015

See all articles by Simona Fer

Simona Fer

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC)

Date Written: March 6, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Trăim într-o lume a comunicării globale, o lume în care moneda de schimb a acestei comunicări este limba, dacă luăm în considerare faptul că cercetătorii estimează existenţa a 8000 de limbi vorbite în prezent pe glob, fără a menţiona dialectele şi variantele acelor limbi. Din multitudinea de limbi, primele 12 aparţin unei proporţii de 3/5 din populaţia planetei, iar primele 30 sunt vorbite de peste trei sferturi din populaţie. Un număr de 500 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene, din 27 de state membre, vorbesc 23 de limbi oficiale, limba germană cunoscând cea mai largă răspândire, cu însumarea a aproximativ 90 de milioane de vorbitori, fiind urmată de limbile engleză, franceză şi italiană. În Europa, diversitatea lingvistică este o realitate care ne uneşte într-o istorie şi o cultură comună, multilingvismul fiind cea mai explicită ilustrare a devizei unitate în diversitate, dar şi instrumentul care contribuie mai degrabă la crearea unor legături strânse între oameni, decât la exemplificarea diferenţelor între societăţi.

English Abstract:We live in a world of global communication, a world where the currency of this communication is language, if we consider that researchers estimate that there are 8,000 languages ​​spoken throughout the world nowadays, not to mention dialects and variants of those languages. In many languages, the first 12 belong to a proportion of 3/5 of the world population, and top 30 are spoken by more than three quarters of the population. A total of 500 million European Union citizens of 27 Member States, speak 23 official languages, German being most widespread, with the summation of approximately 90 million speakers, followed by English, French and Italian. In Europe, linguistic diversity is a reality that unifies us in a common history and culture, multilingualism being the most explicit illustration of the motto ''unity in diversity'', but also an instrument contributing to the establishment of close links between people, rather than to exemplify differences between companies.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: metode comunicative, competenţe pedagogice, certificarea cunoştinţelor, comportament lingvistic, unitate în diversitate

Suggested Citation

Fer, Simona, Studiul Limbilor Străine -- Prioritate În Dezvoltarea Unei Identităţi Europene (Foreign Languages Study - Priority in the Development of a European Identity) (March 6, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2574597 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2574597

Simona Fer (Contact Author)

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC) ( email )

Str. Universităţii. Nr. 1
Oradea, Bihor
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
461
PlumX Metrics