Interdependenţa Dintre Religie Şi Cultură. Strategii Europene De Dezvoltare Culturală Cu Privire La Conservarea Patrimoniului Religios (The Interdependence between Religion and Culture. European Strategy for Cultural Development on Religious Heritage Conservation)

11 Pages Posted: 25 Mar 2015

See all articles by Simona Fer

Simona Fer

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC)

Date Written: March 6, 2015

Abstract

Romanian Abstract: O Europă care susţine că apreciază valorile pe care le poate aduce în comuniune fiecare Stat şi naţiune, nu numai că are datoria, dar este obligată să respecte şi să protejeze poziţia pe care o ocupă instituţiile cu caracter religios în acele ţări. putem afirma că este nucleul dezvoltării civilizaţiei umane, făcându-i pe oameni să spere şi să viseze şi oferindu-le noi moduri de a privi realitatea, prin stimularea simţurilor. Aceasta aduce oamenii împreună, prin încurajarea dialogului şi însufleţirea pasiunilor, într-un fel care mai degrabă îi uneşte, decât îi dezbină.

Originalitatea şi succesul Uniunii Europene constă în capacitatea sa de a respecta statele membre a căror istorie este strâns legată de religie, limbile vorbite şi cultura fiecăruia în parte, căutând să împărtăşească norme care garantează pacea, credinţa, stabilitatea şi solidaritatea, iar alături de toate acestea, bogăţia imensă a patrimoniului cultural bisericesc şi conservarea monumentelor ecleziale.

English Abstract: A Europe which states it appreciates the values that every State and nation can bring together within the communion, not only has a duty, but is obliged to respect and protect the position which religious institutions occupy in those countries. We can say that culture is the core of human civilization, making people hope and dream and giving them new ways of looking reality through sensory stimulation. It brings people together, by stirring dialogue and arousing passions in a way that unites rather than divides them.

The European Union originality and success consist of the ability to observe the Member States whose history is closely linked to religion, languages and culture of each of them, looking for sharing rules ensuring peace, faith, stability and solidarity, and with all these, the huge wealth of cultural church heritage and ecclesiastical monuments conservation.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: religious institutions, culture, ecclesiastical monuments, EU strategies

Suggested Citation

Fer, Simona, Interdependenţa Dintre Religie Şi Cultură. Strategii Europene De Dezvoltare Culturală Cu Privire La Conservarea Patrimoniului Religios (The Interdependence between Religion and Culture. European Strategy for Cultural Development on Religious Heritage Conservation) (March 6, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2574602 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2574602

Simona Fer (Contact Author)

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC) ( email )

Str. Universităţii. Nr. 1
Oradea, Bihor
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
397
Abstract Views
3,730
Rank
124,824
PlumX Metrics