De La Politicile Educaţionale - La Realităţile Educaţiei (From Educational Policies - to the Realities of Education)

179 Pages Posted: 15 Mar 2015

See all articles by Simona Fer

Simona Fer

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC)

Date Written: March 6, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Volumul de faţă pe care îl oferim cititorilor dornici de a aprofunda elementele specifice educaţiei în general, se intitulează De la politicile educaţionale la realităţile educaţiei şi s-a născut în urma finalizării unui proiect interdepartamental cu titlul Educaţia centrată pe student. Acest proiect s-a dorit a fi un liant între mai multe Facultăţi din cadrul aceleaşi instituţii de o înaltă ţinută academică şi a avut ca scop cunoaşterea şi crearea unei simbioze între studenţii Universităţii din Oradea.

Universitatea, prin destinaţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex favorabil de formare a studenţilor, atât sub aspect instructiv, cât şi sub aspect educativ. Ea este un factor important care contribuie la dezvoltarea personalităţii umane. Şi totuşi, oricât de bine ar fi organizate şi oricât de bogate sunt conţinuturile disciplinelor de învăţământ abordate şi studiate, în multe situaţii nu se poate acoperi nevoia de cercetare, investigare şi creativitate a studenţilor.

English Abstract: The present volume we offer to the readers keen to deepen specific elements of education in general, is entitled From Educational Policies to the Realities of Education and was born following the completion of an interdepartmental project - The Education Focused on Student. This project was intended to be a bridge between several Faculties of the same institution of a high academic standard and aimed at knowing and creating a symbiosis between the students of the University of Oradea.

The University, through its destination and role, provides the appropriate framework in which there runs a favorable complex of training students, both in terms of instructional and educational aspect. It is an important element contributing to the development of human personality. And yet, no matter how well organized and compact the subjects content are, in many cases one cannot cover the need for research, investigation and creativity of students.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: educational policies, European policies, international experiences, Romanian educational system

Suggested Citation

Fer, Simona, De La Politicile Educaţionale - La Realităţile Educaţiei (From Educational Policies - to the Realities of Education) (March 6, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2574658 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2574658

Simona Fer (Contact Author)

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC) ( email )

Str. Universităţii. Nr. 1
Oradea, Bihor
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
411
PlumX Metrics