Funcţiile Patrimoniului În Dreptul Român (The Functions of Patrimony in Romanian Law)

8 Pages Posted: 16 Mar 2015

See all articles by Bazil Oglindă

Bazil Oglindă

Bucharest Academy of Economic Studies

Date Written: March 7, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Funcţiile patrimoniului reprezintă expresia acestor legături juridice care se creează între titularii unor patrimonii diferite. În dreptul civil se consideră că patrimoniul are următoarele trei funcţii care, desigur, se vor manifesta şi în ceea ce priveşte relaţiile juridice de drept privat care apar în mediul de afaceri: patrimoniul permite şi explică gajul general al creditorilor chirografari; patrimoniul permite şi explică subrogaţia reală cu titlu universal; patrimoniul permite şi explică transmisiunea universală şi cu titlu universal.

În analiza funcțiilor patrimoniului, considerăm utilă și prezentarea principalelor deoseviri între subrogaţia reală şi fungibilitatea economică, precum și între subrogaţia reală cu titlu universal şi subrogaţia reală cu titlu particular, aspecte ce vor fi tratate în secțiunea a III-a a prezentului studiu.

English Abstract: The functions of patrimony is the expression of those judicial connection existing between the holders of different patrimonies. In civil law is considered that patrimony has the following three functions which, of course, are seen in legal relations that arise in business law: patrimony allows and explains the general pledge of unsecured creditors; patrimony allows and explains real subrogation with universal title; patrimony allows and explains universal transmission and the transmission with universal title.

In analyzing the functions of patrimony, we consider useful a presentation of the main differences between real subrogation and economic fungibility and also between real subrogation with universal title and real subrogation with particular title, aspects that will be discussed in Section III of this study.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Romanian law, Functions of patrimony, general pledge of unsecured creditors, subrogation

JEL Classification: K1, K11

Suggested Citation

Oglindă, Bazil, Funcţiile Patrimoniului În Dreptul Român (The Functions of Patrimony in Romanian Law) (March 7, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2578532 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2578532

Bazil Oglindă (Contact Author)

Bucharest Academy of Economic Studies ( email )

6, Piata Romana, 1st district
Bucharest, 010374
Romania

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
81
Abstract Views
811
Rank
552,249
PlumX Metrics