Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 2/2014 (Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 2/2014)

123 Pages Posted: 24 Mar 2015

See all articles by Theodora Mircea

Theodora Mircea

Ministry of Foreign Affairs, Romania

Florin Pirvu

Babes-Bolyai University

Diana Costea

Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca

Ion Cristinel Rujan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Elena-Giorgiana Simionescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Octavia Maria Cilibiu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Ana-Maria Diaconu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Giorgiana Cimpu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Ana-Maria Dudau

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Mirabela Curelar

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Mihaela Manasia

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Alina Popa

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Adina Paicu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Ana Bobaru

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Nicolaie Manescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Flavius Marcau

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Frintu Mihaela Viorica

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Sorin Purec

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: March 17, 2014

Abstract

English Abstract: In this issue are included scientific articles who debate problems from social science fields: diplomatic communication, financial programme, new criminal code, new civil code, financial autonomy, naturalism, Mircea Eliade, communist totalitarianism, undemocratic regimes, education, european construction.

"Constantin Brancusi" University Annals from Targu Jiu, Letters and Social Sciences Series is published by "Academica Brâncuşi" Press of "Constantin Brancusi" University from Targu-Jiu, a state university, institutionally certified. The journal includes articles from the historical, social, philosophical field, with the following objectives: encouraging research in education, enlarging the horizon of knowledge in the field of letters and social sciences. The journals aims to: answer through its activity of the birth of a coherent and efficient network of broadcasting information in the field of letters and social sciences; identify the scientific and research potential of the University in the field of letters and social sciences; draw prestigious collaborators from the country or from abroad that could make a contribution to the development of scientific research; encourage research in education; assert national and international identity, scientific research developed by the professors of the Faculty of Letters and Social Sciences, at "Constantin Brancusi" University from Târgu-Jiu.

Romanian Abstract: In acest numar sunt incluse articole stiintifice care dezbat probleme din domeniul stiintelor sociale: comunicatii diplomatice, programe financiare, noul code penal, noul cod civil, autonomie financiara ,naturalism, Mircea Eliade, totalitarismul comunist, regimuri nedemocratice, educatie, constructie europeana

Revista "Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Seria Ştiinţe Litere şi Ştiinţe Sociale" este publicată de către Editura "Academica Brâncuşi" a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, universitate de stat, acreditată instituţional. Revista găzduieşte articole din domeniul istoric, social, filosofic, având drept obiective: încurajarea cercetării în învăţământ, lărgirea orizontului cunoaşterii în domeniile litere şi ştiinţe sociale. Revista îşi propune: -- să răspundă prin activitatea sa de naşterea unei reţele coerente şi eficiente de transmitere a informaţiei în domeniul litere şi ştiinţe sociale. -- identificarea potenţialului ştiinţific şi de cercetare din Universitate, în domeniul litere şi ştiinţe sociale; -- atragerea de colaboratori de prestigiu din ţară şi din străinătate care pot contribui la dezvoltarea cercetării ştiinţifice; -- încurajarea cercetării în învăţământ; -- afirmarea identităţii naţionale şi internaţionale, a cercetării ştiinţifice efectuate de cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

Keywords: diplomatic communication, financial programme, new criminal code, new civil code, financial autonomy, naturalism, Mircea Eliade, communist totalitarianism, undemocratic regimes, education, european construction.

Suggested Citation

Mircea, Theodora and Pirvu, Florin and Costea, Diana and Rujan, Ion Cristinel and Peptan, Rodica and Simionescu, Elena-Giorgiana and Cilibiu, Octavia Maria and Diaconu, Ana-Maria and Cimpu, Giorgiana and Dudau, Ana-Maria and Curelar, Mirabela and Manasia, Mihaela and Popa, Alina and Paicu, Adina and Bobaru, Ana and Manescu, Nicolaie and Marcau, Flavius and Mihaela Viorica, Frintu and Purec, Sorin, Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 2/2014 (Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 2/2014) (March 17, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2581000 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2581000

Theodora Mircea

Ministry of Foreign Affairs, Romania

Aleea Alexandru nr. 31
Sector 1
Bucharest, 011822
Romania

Florin Pirvu

Babes-Bolyai University ( email )

58-60 Teodor Maniu street, Cluj-Napoca
67 Iuliu Maniu street, Sighetu Marmatiei
RO-3400 Cluj-Napoca, Cluj 435500
Romania

Diana Costea

Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca ( email )

Traian Moșoiu Street, no. 71
Cluj-Napoca, Cluj, Cluj 400132
Romania

Ion Cristinel Rujan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu-Jiu, Gorj
Romania

Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Elena-Giorgiana Simionescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Octavia Maria Cilibiu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Ana-Maria Diaconu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Giorgiana Cimpu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Ana-Maria Dudau

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Mirabela Curelar

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Mihaela Manasia

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Alina Popa

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Adina Paicu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Ana Bobaru

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Nicolaie Manescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Flavius Marcau (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu-Jiu, Gorj
Romania

Frintu Mihaela Viorica

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Sorin Purec

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
456
PlumX Metrics