IX. Yüzyılın Önemli Bilginlerinden Lyon`lu Diyakoz Florus ve 'Liber De Electionibus Episcoporum' Işığında Ortaçağ Piskopos Seçimleri (Deacon Florus of Lyon Who Important Scholar of the Ninth Century And Medieval Episcopal Elections in the Light of 'Liber De Electıonıbus Episcoporum')

Studies of Ottoman Domain, Cilt:3 Sayı:5 Ağustos 2013

17 Pages Posted: 23 Mar 2015 Last revised: 24 Aug 2015

Date Written: August 31, 2013

Abstract

Turkish Abstract: Piskoposluk makamı kilise içerisindeki en üst makamdır ve bu makama erişebilmek için çeşitli vasıflara sahip olmanın yanı sıra bazı eğitimleri almış olmak gerekmektedir. Piskoposlar hem önemli görevlere hem de geniş yetkilere sahiptirler. Dolayısıyla bu makama erişmek dini sınıfa mensup herkes için çok önemlidir. Bu nedenle piskopos seçimlerinde Ortaçağın iki büyük gücü olan kilise ve devlet anlaşmazlığa düşmüştür. Lyon`lu Diyakoz Florus bu kısa eserde piskopos seçimlerinin olması gerektiği şekli tarihsel örneklerle irdelemektedir.

English Abstract: Bishopric is the highest authority in church and to attain to this authority must be taken some educations alongside to have various qualifications. Bishops have both important tasks and broad powers. Hence to attain to this authority is very important for all who belonging to religious rank. Therefore chuch and state that two major power of the Middle Ages conflict in relation to episcopal elections. Deacon Florus of Lyon examines the shape should be of episcopal elections with historical examples in this short work.

Keywords: Ortaçağ Avrupa`sı, Piskopos Seçimleri, Lyon`lu Diyakoz Florus, Medieval Europe, Episcopal Elections, Deacon Florus of Lyon

Suggested Citation

Ondokuz Mayıs University, Studies of Ottoman Domain and Genç, Özlem, IX. Yüzyılın Önemli Bilginlerinden Lyon`lu Diyakoz Florus ve 'Liber De Electionibus Episcoporum' Işığında Ortaçağ Piskopos Seçimleri (Deacon Florus of Lyon Who Important Scholar of the Ninth Century And Medieval Episcopal Elections in the Light of 'Liber De Electıonıbus Episcoporum') (August 31, 2013). Studies of Ottoman Domain, Cilt:3 Sayı:5 Ağustos 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2581388

Studies of Ottoman Domain Ondokuz Mayıs University (Contact Author)

Ondokuz Mayis University ( email )

19 Mayıs Üniversitesi
Kurupelit, Samsun 55139
Turkey

Özlem Genç

Ondokuz Mayis University ( email )

19 Mayıs Üniversitesi
Kurupelit, Samsun 55139
Turkey

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
382
PlumX Metrics