A Quarter Century of Economic Reforms in Ukraine: Too Late, Too Slow, Too Little (Ćwierć Wieku Ukraińskich Reform: Za Mało, Za Późno I Zbyt Wolno)

50 Pages Posted: 21 Mar 2015

See all articles by Oleh Havrylyshyn

Oleh Havrylyshyn

International Monetary Fund (IMF) - European Department

Date Written: March 20, 2015

Abstract

English Abstract: The first aim of this paper is to describe the main developments in the Ukrainian economy since its independence in 1991, focusing on the evolution of output, and the path of economic reforms — that is, to simply show what happened. The bottom line on that is well known: Ukraine’s economy performed very poorly, and its reforms moved quite slowly, lagging behind most of Central Europe and the Baltic, and even behind some FSU (Former Soviet Union) countries. This first task is a relatively easy one, though some measurement issues do need discussion. In comparison, the second aim — explaining why it happened, identifying the explanatory, causal factors — is much more difficult and contentious. Indeed, causation here means two dynamics: the relationship between performance and reform pace, and the underlying determinants of the slow reforms. The paper’s main effort will be to argue and present evidence that the poor economic performance is primarily due to the late and slow start on economic reforms. However, it only begins to point to the explanations for slow reforms and suggest a modeling approach to analyze this econometrically in future work.

Polish Abstract: Niniejsze opracowanie ma na celu opisać główne zmiany, jakie zaszły w ukraińskiej gospodarce od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku, równocześnie zwracając uwagę na rozwój produkcji i ścieżki reform gospodarczych. Dobrze znanym faktem jest, iż gospodarka Ukrainy funkcjonowała bardzo słabo, a proces jej reformowania przebiegał dość powoli, znacznie wolniej niż w większości krajów Europy Środkowej i państw Bałtyckich, a nawet niektórych krajów byłego Związku Radzieckiego. Kolejnym, o wiele bardziej problematycznym i kontrowersyjnym celem opracowania jest wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. W tym przypadku związek przyczynowy powiązany jest z dwoma relacjami: zależnością między wydajnością gospodarki i tempem reform, oraz czynnikami będącymi przyczyną wolnego tempa reform. Najważniejszym celem niniejszej pracy jest natomiast wykazanie oraz udowodnienie, że słabe wyniki gospodarcze są przede wszystkim wynikiem późnego rozpoczęcia procesu reform oraz ich wolnego tempa. Jest ona jednak jedynie wstępem do pełnej analizy przyczyn opieszałości we wprowadzaniu zmian oraz propozycja sposobów zastosowania metod ekonometrycznych do zbadania tego problemu w przyszłości.

Note: Downloadable document is in English and Polish.

JEL Classification: F5, P2, P26, P21, D02, E02, G2

Suggested Citation

Havrylyshyn, Oleh, A Quarter Century of Economic Reforms in Ukraine: Too Late, Too Slow, Too Little (Ćwierć Wieku Ukraińskich Reform: Za Mało, Za Późno I Zbyt Wolno) (March 20, 2015). mBank – CASE Seminar Proceedings No. 135. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2581521 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2581521

Oleh Havrylyshyn (Contact Author)

International Monetary Fund (IMF) - European Department ( email )

700 19th Street NW
Washington, DC 20431
United States

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
38
Abstract Views
377
PlumX Metrics