Cercetare și Politici Sociale. Volumul conferinței naţionale cu participare internațională organizată de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, în 28-29 Mai 2010 (Research and Social Policies. The Volume of the National Conference with International Participation Organized by the Faculty of Social Sciences, University of Oradea, 28-29 May 2010)

Bălţătescu, S., Chipea, F., Hatos, A., Ştefănescu, F., Bodogai, S., Oşvat, C., . . . Marian, M. (Eds.). (2012). Cercetare și politici sociale. Volumul conferinței naţionale cu participare internațională organizată de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, în 28-29 mai 2010.

405 Pages Posted: 25 Jan 2016

See all articles by Sergiu Baltatescu

Sergiu Baltatescu

University of Oradea - Department of Sociology and Social Work

Floare Chipea

University of Oradea

Adrian Hatos

University of Oradea

Florica Stefanescu

University of Oradea

Bodogai Simona

University of Oradea

Claudia Oșvat

University of Oradea

Saveanu Sorana

Independent

Ionel Cioară

University of Oradea

Denisa Boroș

University of Oradea

Raluca Onicaș

University of Oradea

Marius Cioară

University of Oradea

Mihai Marian

University of Oradea

Raluca Buhaș

University of Oradea

Ileana Căruțașu

Independent

Ion Hirghiduș

University of Oradea

Vlad Millea

University of Oradea

Maria Pescaru

University of Pitesti - Faculty of Law and Administrative Sciences; University of Oradea

Liliana Todorescu

University of Oradea

Raluca Purnichescu Purtan

Polytechnic University of Bucharest

Ana Bazac

Politechnica University Bucharest, Department of Social Science

Dan Jecan

Independent

Ana Muntean

University of Oradea

Csilla Peto

University of Oradea

Eugen Blaga

University of Oradea

Zsolt Bottyan

University of Oradea

Călina Buțiu

University of Oradea

Mihai Pascaru

University of Oradea

Lavinia Holunga

Independent

Violeta Violeta Cvetkovska Ocokoljic

University of Oradea

Natasa Simeunovic

Independent

Samuil Mitra

University of Oradea

Georgică Mitrache

University of Oradea

Diego Paiva

Independent

Pedro Amador

Independent

Daniela Simuț Perent

Independent

Delia Bekesi

University of Oradea

Csaba Bekesi

University of Oradea

Liliana Ionaș

Independent

Irina Orioi

Independent

Angela Bara

Independent

Emese Beata Berei

Independent

Liliana Canalaș

Independent

Ana Maria Dumitrescu

Independent

Lorena Iuliana Ianăș

Independent

Lucia Ispas Pascaru

Independent

Roxana Mureșan

Independent

Amalia Jurj

Independent

Alexandru Tiba

Independent

Alina Țica

University of Oradea

Gabriel Țica

University of Oradea

Teodora Capota

Independent

Ioana Suciu

Independent

Răzvan Clondir

Independent

Raluca Dinescu

Independent

Bianca Buboiu

University of Oradea

Andrei Indrieș

Independent

Filip Guttman

Independent

Virginia Tiurbe

University of Oradea

Lorena Văetiși

Independent

Valentin Cosmin Blândul

University of Oradea

Diaconu Razvan Popovici

Independent

Lorela Catinca Enciu

Independent

Andra Maria Perțe

University of Oradea

Nicoleta Duță

Independent

Daniela Maci

University of Oradea

Laura Malița

Independent

Marius Drugaș

University of Oradea

Aliodor Manolea

Hyperion University

Mihai Bogdan Iovu

Independent

Melinda Dincă

Independent

Eugen Crihan

University of Oradea

Ștefan Dulău

Independent

Tatjana Cvetkovski

University of Belgrade

Aurelia Hirghiduși

Independent

Lucian Marina

Independent

Claudia Livia Andrițoi

Independent

Teodora Pop

Independent

Andreea Vădineanu

Independent

Alina Doboș

Independent

Daniela Laslo

Independent

Andreea Hangan

Independent

Cristina Maria Pescaru

Independent

Ljiljana Manic

Independent

Lavinia Elisabeta Popp

Independent

Date Written: March 30, 2012

Abstract

Romanian Abstract: Conferința organizată de Facultatea de Științe Socio-Umane de la Universitatea din Oradea, în colaborare cu Casa Corpului Didactic din județul Bihor, are un titlu sugestiv: "Cercetare și Politici Sociale". Prezenta ediție a acestui eveniment științific din cadrul Universității din Oradea are o semnificație deosebită, deoarece sărbătorim 230 de ani de la înființarea primei instituții de învățământ superior în Oradea, ceea ce ne permite să revendicăm tradiții istorice relevante. Conferința abordează teme privind schimbările care au avut loc în România post-revoluționară, care au avut un impact puternic asupra diverse domenii ale societății. Politicile sociale au fost adoptate ca o corecție pentru problemele generate în timpul acestor transformări. Având în vedere presiunile pentru eficacitate în toate domeniile, nu este surprinzător faptul că în ultimele decenii am asistat la impunerea de politici sociale bazate pe cercetare, precum și la dezvoltarea de metodologii de cercetare orientate spre politici sociale. Multitudinea de conferințe organizate în acest an în Oradea, sub egida Asociației Române de Sociologie, a numărat peste 150 de lucrari prezentate în cadrul programului, fiind, de asemenea, confirmată participarea unor personalități de prestigiu din domeniul științelor sociale la nivel național și internațional. Conferința a inclus 11 secțiuni. Lucrarea de față este o selecție de lucrări prezentate în sesiunile plenare și paralele ale conferintei.

English Abstract: The conference organized by the Faculty of Social Sciences from the University of Oradea, in collaboration with the Teacher Training House in Bihor County, has a suggestive title: "Research and Social Policy". This present edition of the Scientific Event from the University of Oradea has a special significance, as we celebrate 230 years since the establishment of the first higher education institution in Oradea, which allows us to claim relevant historical traditions. The conference called into questioned themes regarding the changes that have occurred in post-revolutionary Romania, which have had a strong impact on various areas of society. Social policies have been adopted as a corrective for the issues generated during these transformations. Given the pressures for efficacy in all areas, it is not surprising that in recent decades we assisted at the imposition of social policies based on research, as well as we assisted at the development of research methodologies oriented towards social policies. The multitude of conferences organized this year in Oradea, under the aegis of the Romanian Association of Sociology, counted over 150 papers presented in the program, being also confirmed the participation of prestigious personalities from social sciences at national and international level. The conference included 11 sections. The present paper is a selection of works presented in plenary and parallel sessions of the conference.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: social research, social policy, conference

Suggested Citation

Baltatescu, Sergiu and Chipea, Floare and Hatos, Adrian and Stefanescu, Florica and Simona, Bodogai and Oșvat, Claudia and Sorana, Saveanu and Cioară, Ionel and Boroș, Denisa and Onicaș, Raluca and Cioară, Marius and Marian, Mihai and Buhaș, Raluca and Căruțașu, Ileana and Hirghiduș, Ion and Millea, Vlad and Pescaru, Maria and Todorescu, Liliana and Purnichescu Purtan, Raluca and Bazac, Ana and Jecan, Dan and Muntean, Ana and Peto, Csilla and Blaga, Eugen and Bottyan, Zsolt and Buțiu, Călina and Pascaru, Mihai and Holunga, Lavinia and Violeta Cvetkovska Ocokoljic, Violeta and Simeunovic, Natasa and Mitra, Samuil and Mitrache, Georgică and Paiva, Diego and Amador, Pedro and Simuț Perent, Daniela and Bekesi, Delia and Bekesi, Csaba and Ionaș, Liliana and Orioi, Irina and Bara, Angela and Berei, Emese Beata and Canalaș, Liliana and Dumitrescu, Ana Maria and Ianăș, Lorena Iuliana and Ispas Pascaru, Lucia and Mureșan, Roxana and Jurj, Amalia and Tiba, Alexandru and Țica, Alina and Țica, Gabriel and Capota, Teodora and Suciu, Ioana and Clondir, Răzvan and Dinescu, Raluca and Buboiu, Bianca and Indrieș, Andrei and Guttman, Filip and Tiurbe, Virginia and Văetiși, Lorena and Blândul, Valentin Cosmin and Popovici, Diaconu Razvan and Enciu, Lorela Catinca and Perțe, Andra Maria and Duță, Nicoleta and Maci, Daniela and Malița, Laura and Drugaș, Marius and Manolea, Aliodor and Iovu, Mihai Bogdan and Dincă, Melinda and Crihan, Eugen and Dulău, Ștefan and Cvetkovski, Tatjana and Hirghiduși, Aurelia and Marina, Lucian and Andrițoi, Claudia Livia and Pop, Teodora and Vădineanu, Andreea and Doboș, Alina and Laslo, Daniela and Hangan, Andreea and Pescaru, Cristina Maria and Manic, Ljiljana and Popp, Lavinia Elisabeta, Cercetare și Politici Sociale. Volumul conferinței naţionale cu participare internațională organizată de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, în 28-29 Mai 2010 (Research and Social Policies. The Volume of the National Conference with International Participation Organized by the Faculty of Social Sciences, University of Oradea, 28-29 May 2010) (March 30, 2012). Bălţătescu, S., Chipea, F., Hatos, A., Ştefănescu, F., Bodogai, S., Oşvat, C., . . . Marian, M. (Eds.). (2012). Cercetare și politici sociale. Volumul conferinței naţionale cu participare internațională organizată de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, în 28-29 mai 2010., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2586976

Sergiu Baltatescu

University of Oradea - Department of Sociology and Social Work ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

HOME PAGE: http://www.sergiubaltatescu.info

Floare Chipea

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Adrian Hatos

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Florica Stefanescu

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Bodogai Simona

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Claudia Oșvat

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Saveanu Sorana

Independent ( email )

Ionel Cioară

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Denisa Boroș

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Raluca Onicaș

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Marius Cioară

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Mihai Marian

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Raluca Buhaș (Contact Author)

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Ileana Căruțașu

Independent ( email )

Ion Hirghiduș

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Vlad Millea

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Maria Pescaru

University of Pitesti - Faculty of Law and Administrative Sciences ( email )

Pitesti Str. Targu din Vale, nr.1
Pitesti
Arges, OR 110040
Romania

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Liliana Todorescu

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Raluca Purnichescu Purtan

Polytechnic University of Bucharest ( email )

Independentei 313
Bucharest, Bucharest 060042
Romania

Ana Bazac

Politechnica University Bucharest, Department of Social Science ( email )

Bucharest, Bucharest
Romania

HOME PAGE: http://www.upb.ro

Dan Jecan

Independent ( email )

Ana Muntean

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Csilla Peto

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Eugen Blaga

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Zsolt Bottyan

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Călina Buțiu

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Mihai Pascaru

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Lavinia Holunga

Independent ( email )

Violeta Violeta Cvetkovska Ocokoljic

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Natasa Simeunovic

Independent ( email )

Samuil Mitra

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Georgică Mitrache

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Diego Paiva

Independent ( email )

Pedro Amador

Independent ( email )

Daniela Simuț Perent

Independent ( email )

Delia Bekesi

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Csaba Bekesi

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Liliana Ionaș

Independent ( email )

Irina Orioi

Independent ( email )

Angela Bara

Independent ( email )

Emese Beata Berei

Independent ( email )

Liliana Canalaș

Independent ( email )

Ana Maria Dumitrescu

Independent ( email )

Lorena Iuliana Ianăș

Independent ( email )

Lucia Ispas Pascaru

Independent ( email )

Roxana Mureșan

Independent ( email )

Amalia Jurj

Independent ( email )

Alexandru Tiba

Independent ( email )

Alina Țica

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Gabriel Țica

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Teodora Capota

Independent ( email )

Ioana Suciu

Independent ( email )

Răzvan Clondir

Independent ( email )

Raluca Dinescu

Independent ( email )

Bianca Buboiu

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Andrei Indrieș

Independent ( email )

Filip Guttman

Independent ( email )

Virginia Tiurbe

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Lorena Văetiși

Independent ( email )

Valentin Cosmin Blândul

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Diaconu Razvan Popovici

Independent ( email )

Lorela Catinca Enciu

Independent ( email )

Andra Maria Perțe

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Nicoleta Duță

Independent ( email )

Daniela Maci

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Laura Malița

Independent ( email )

Marius Drugaș

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Aliodor Manolea

Hyperion University ( email )

Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucharest, Bucharest 030615
Romania

Mihai Bogdan Iovu

Independent ( email )

Melinda Dincă

Independent ( email )

Eugen Crihan

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Ștefan Dulău

Independent ( email )

Tatjana Cvetkovski

University of Belgrade ( email )

Studentski trg 1
Belgrade, 11000
Serbia

Aurelia Hirghiduși

Independent ( email )

Lucian Marina

Independent ( email )

Claudia Livia Andrițoi

Independent ( email )

Teodora Pop

Independent ( email )

Andreea Vădineanu

Independent ( email )

Alina Doboș

Independent ( email )

Daniela Laslo

Independent

Cluj-Napoca
Romania

Andreea Hangan

Independent ( email )

Cristina Maria Pescaru

Independent ( email )

Ljiljana Manic

Independent ( email )

Lavinia Elisabeta Popp

Independent ( email )

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
147
Abstract Views
1,663
rank
216,863
PlumX Metrics