הדבר החשוב באמת סמוי מן העין? על מיעוט העיסוק המשפטי ביישום העונש בישראל

Maasei Mishpat, 7, 2015 Forthcoming

22 Pages Posted: 6 Apr 2015

See all articles by Netanel Dagan

Netanel Dagan

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: April 5, 2015

Abstract

המאמר דן במיעוט היחסי של העיסוק המשפטי ביישום העונש בישראל. מצב זה מתבטא במיעוט הוראה ומחקר אקדמי ובפיתוח פסיקתי בתחום. המאמר מציע שלושה גורמים למצב הקיים תוך התמקדות במישור האקדמי ובדיני בית הסוהר: תפיסה מורכבת של מושאי ההוראה; ערפול הסיווג האקדמי של הענף ובקושי לתחום אותו; ותפיסה כי ענף זה מתאים פחות לחינוך משפטי. בניגוד להנחות הגלומות בגורמים אלו, נטען כי לנושא חשיבות רבה. עבור משפטנים המתעתדים לעסוק בנושא, החשיבות נובעת מהשפעתו המעשית הרבה של ענף זה. לשם כך יש לקדם הבנה של מלוא משמעותו של המערך העונשי. בנוסף, נטען כי ישנה חשיבות בעיסוק בנושא גם לכלל המשפטנים: מדובר בענף רחב שהוא צומת לענפי משפט אחרים; הוא מהווה מקרה מבחן עקרוני לבחינת עוצמת המדינה, שיקול הדעת המופעל ביישום החוק, דרכי הפיקוח שהוא מפעיל במשטר חוקתי. בנוסף, הוא מהווה חלון לדילמות חברתיות ומקרה מבחן להתנהלות המשפט במצבי קיצון. לבסוף, ענף זה מתאים במיוחד למבקשים לקדם שינוי חברתי בשל המאפיינים המיוחדים של אוכלוסיית האסירים ואופי המאסר. המאמר זיהה כיוון חיובי בעיסוק המתגבר של קליניקות בנושא כמו גם בעיסוק המעשי של גופים ציבוריים וחוץ-ציבוריים שונים וקרא להרחיב את העיסוק המשפטי בנושא.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Dagan, Netanel, הדבר החשוב באמת סמוי מן העין? על מיעוט העיסוק המשפטי ביישום העונש בישראל (April 5, 2015). Maasei Mishpat, 7, 2015 Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2590184

Netanel Dagan (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
308
PlumX Metrics