Perspective economice asupra integrării europene în zona Balcanilor (Economic Perspectives Regarding the European Integration in the Balkan Region)

8 Pages Posted: 23 Apr 2015

See all articles by Razvan Stefanescu

Razvan Stefanescu

University Dunarea De Jos Galati

Ramona Dumitriu

University Dunarea De Jos Galati

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: April 2, 2007

Abstract

The English version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=2598758

Romanian Abstract: Odată cu prăbuşirea blocului sovietic în Europa, ţările din Balcani, cu excepţia Greciei si a Turciei, au intrat într-o perioadă destul de îndelungată de instabilitate politică şi economică. Dificultăţile tranziţiei către economia de piaţă, tensiunile sociale, religioase şi etnice, precum şi războaiele din fosta Iugoslavie au făcut ca aproape întreaga regiune a Balcanilor să fie percepută ca o zonă nefavorabilă pentru afaceri oneste. Din acest motiv, şansele procesului de extindere a Uniunii Europene în zona Balcanilor păreau destul de reduse. Totuşi, treptat, progresul reformelor economice şi rezolvarea conflictelor sociale, religioase şi etnice au impulsionat refacerea economiilor naţionale şi consolidarea sistemelor politice. După instaurarea stabilităţii economico-sociale şi politice, unele foste ţări socialiste din Balcani au început să fie considerate drept o destinaţie atractivă pentru investiţiile străine directe şi drept candidate cu şanse reale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Din prima extindere către est a făcut parte Slovenia, în timp ce România şi Bulgaria s-au aflat în a doua extindere. Cu toate că în prezent evoluţia procesului de extindere a Uniunii Europene este greu de prevăzut, nu trebuie neglijată posibilitatea aderării unor alte ţări din Balcani. In această lucrare vom aborda, din perspectivă economică, unele din circumstanţele procesului de extindere a Uniunii Europene în Balcani. Vom analiza câteva din obstacolele semnificative în calea acestui proces precum şi căile de depăşire a acestora.

English Abstract: After the Soviet domination collapse in the Eastern Europe, the countries from the Balkans, with the exception of Greece and Turkey, entered into a quite long period of economic and politic instability. The difficulties of the transition to the market economy, the ethnical, religious and social tensions, and the wars from the former Yugoslavia made that almost the whole Balkan region to be perceived as an unfavorable zone for honest business. From this reason, the chances of the European Union enlargement process in the Balkan area seemed quite reduced. However, step-by-step, the economic reforms progress and the social, religious and ethnical conflicts solving gave an impulse to the national economies recovery and to the politic systems consolidation. After the politic, social and economic stability setting up, some former socialist countries from the Balkans began to be considered as an attractive destination for the foreign direct investments and as candidates with real chances for the adhesion to the European Union. Slovenia took part in the first enlargement towards the east, while Romania and Bulgaria were in the second enlargement. Although in the present the European Union enlargement process evolution is difficult to foresee, the possibility of other Balkan countries adhesion must not be neglected. In this paper we will approach, from an economic perspective, some circumstances of the European Union enlargement process in the Balkans. We will analyze both some significant obstacles in the way of this process and the modalities of surpassing them.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: European Integration, Balkan Region, Transition

JEL Classification: F02, F15, P20

Suggested Citation

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona, Perspective economice asupra integrării europene în zona Balcanilor (Economic Perspectives Regarding the European Integration in the Balkan Region) (April 2, 2007). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2597283 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2597283

Razvan Stefanescu (Contact Author)

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Str. Domnească, nr. 47
Galati, 800008
Romania

Ramona Dumitriu

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
295
PlumX Metrics