Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.

193 Pages Posted: 28 Apr 2015

See all articles by Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management

Date Written: April 24, 2012

Abstract

Polish Abstract: Raport omawia następujące zagadnienia: - Pojęcie i istota outplacementu - Zarys historii outplacementu - Zwolnienia monitorowane w kontekście procesów derekrutacyjnych - Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji - Outplacement narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu i ekonomii społecznej - Praktyka stosowania outplacementu w Polsce - Korzyści i bariery stosowania outplacementu z perspektywy przedsiębiorstw

English Abstract: This report discusses the following topics: - The concept and essence of outplacement - Outline of the history of outplacement - Outplacement in the context of other derecruitment processes - Outplacement under conditions of increased risk and flexibility of the organization - Outplacement as a tool of corporate social responsibility and social economy - The practice of using outplacement in Poland - Benefits and barriers to the use of outplacement from the perspective of firms

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Outplacement

JEL Classification: O15

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors) (April 24, 2012). M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2598563

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management ( email )

1/3 Szturmowa Street 02-678
Warsaw
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
311
PlumX Metrics