Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.

140 Pages Posted: 28 Apr 2015

See all articles by Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management

Date Written: April 24, 2012

Abstract

Polish Abstract: Raport omawia następujące zagadnienia: - Definicje i funkcje outplacementu - Znaczenie pracy zawodowej - Oddziaływanie bezrobocia na aktywne poszukiwanie pracy - Aktywność pracodawców i pracowników na rzecz zapobiegania zwolnieniom - Wsparcie pracowników zwalnianych i pozostających w przedsiębiorstwie - Outplacement w lokalnej polityce rynku pracy - Korzyści i bariery stosowania outplacementu z perspektywy pracowników

English Abstract: This report discusses the following topics: - Definitions and functions outplacement - The importance of human work - The impact of unemployment on active job search - Activity of employers and employees to prevent layoffs - Support for laid-off workers and employees staying in the enterprise - Outplacement in the local labor market policy - Benefits and barriers to the use of outplacement from the perspective of firms

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Outplacement

JEL Classification: O15

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors) (April 24, 2012). M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2598568

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management ( email )

1/3 Szturmowa Street 02-678
Warsaw
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
303
PlumX Metrics