Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2014, 220p.

235 Pages Posted: 28 Apr 2015

Date Written: April 24, 2014

Abstract

Polish Abstract: Raport omawia następujące zagadnienia: - System kształcenia zawodowego w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności - Wyłaniające się wyzwania wobec systemów kształcenia zawodowego - Wsparcie poprzez adaptację szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych - Wsparcie poprzez zarządzanie kapitałem ludzkim nauczycieli zawodu - Wsparcie poprzez tworzenie kultury zatrudnialności - Zatrudnialność - pojęcie, cechy i relacje z bezpieczeństwem na rynku pracy - Kształcenie przez całe życie i tworzenie równowagi praca-życie nauczycieli i instruktorów szkół zawodowych - Podejścia do kształtowania struktury zatrudnienia w systemie szkolnictwa zawodowego - Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu - Możliwości zatrudnienia nauczycieli zawodu poza systemem edukacji publicznej

English Abstract: This report discusses the following topics: - The system of vocational education in societies and economies based on knowledge and creativity - Emerging challenges for vocational training systems - Support for adapting vocational schools for socio-economic trends - Support through human capital management for vocational teachers - Support for creating a culture of employability - Employability - concept, characteristics and relationships with security in the labor market - Lifelong learning and the creation of work-life balance of teachers and instructors of vocational schools - Approaches to shape the structure of employment in the system of vocational education - Reconversion and outplacement of teachers and instructors of apprenticeship - Opportunities for vocational teachers outside the public education system

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Teachers;Unemployment;Outplacement

JEL Classification: 015

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment) (April 24, 2014). A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2014, 220p.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2598585

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
160
PlumX Metrics