Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty (Advisory and Educational Aspects of the Retraining and Employment Support for Laid-off Workers)

M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.

324 Pages Posted: 28 Apr 2015

Date Written: April 24, 2015

Abstract

Polish Abstract: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie do końca VI 2015 rozwiązań współpracy lokalnej instytucji i przedsiębiorstw na rzecz modernizacji przedsiębiorstw i szkół zawodowych w woj. podlaskim w zakresie organizacji form pracy, form świadczenia pracy, godzenia życia zawodowego z osobistym oraz adaptacyjności nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem.

English Abstract: This publication was created as part of the Human Capital "PIP: THE FUTURE OF PROFESSIONAL EDUCATION - local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" program at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, in the framework of Measure 8.1 Development of employees and enterprises in the region, sub-measure 8.1.3 Strengthening the partnership for local adaptation, co-financed by the European Union under the European Social Fund. The aim of the project is to develop the end of June 2015 collaboration solutions of local institutions and companies for the modernization of enterprises and vocational schools in the Podlaskie region in terms of forms of work organization, forms of performing work, work-life balance and adaptability of professional teachers threatened with unemployment.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: retraining; unemployment; outplacement

JEL Classification: 015

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty (Advisory and Educational Aspects of the Retraining and Employment Support for Laid-off Workers) (April 24, 2015). M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2598591

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Michał Skarzyński

Independent ( email )

No Address Available
United States

Marta Juchnicka

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
209
PlumX Metrics