Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego (Formal and Legal Aspects of the Modernization of Vocational Education)

M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014.

184 Pages Posted: 28 Apr 2015

Date Written: April 24, 2015

Abstract

Polish Abstract: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie do końca VI 2015 rozwiązań współpracy lokalnej instytucji i przedsiębiorstw na rzecz modernizacji przedsiębiorstw i szkół zawodowych w woj. podlaskim w zakresie organizacji form pracy, form świadczenia pracy, godzenia życia zawodowego z osobistym oraz adaptacyjności nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem.

English Abstract: This publication was created as part of the Human Capital "PIP: THE FUTURE OF PROFESSIONAL EDUCATION - local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" program at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, in the framework of Measure 8.1 Development of employees and enterprises in the region, sub-measure 8.1.3 Strengthening the partnership for local adaptation, co-financed by the European Union under the European Social Fund. The aim of the project is to develop the end of June 2015 collaboration solutions of local institutions and companies for the modernization of enterprises and vocational schools in the Podlaskie region in terms of forms of work organization, forms of performing work, work-life balance and adaptability of professional teachers threatened with unemployment.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: vocational education

JEL Classification: 015

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Juchnicka, Marta and Skarzyński, Michał, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego (Formal and Legal Aspects of the Modernization of Vocational Education) (April 24, 2015). M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2598593

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Marta Juchnicka

Independent ( email )

No Address Available
United States

Michał Skarzyński

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
185
PlumX Metrics