Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników (Barriers and Potentials for the Development of Outplacement for Firms and Workers)

M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013.

227 Pages Posted: 28 Apr 2015

See all articles by Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management

Date Written: April 24, 2013

Abstract

Polish Abstract: Głównym celem badań, których wyniki zostały przedstawione w tej publikacji, było zidentyfikowanie barier i potencjałów rozwoju narzędzi outplacementowych: diagnostycznych, szkoleniowych oraz doradczych, w podlaskich przedsiębiorstwach. W pierwszej kolejności zostały zrealizowane badania polegające na analizie danych zastanych metodą desk research. Następnie przeprowadzono badania ilościowe (metodą CATI) oraz jako ich uzupełnienie badania jakościowe z zastosowaniem metody zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). W badaniach CATI wśród przedstawicieli przedsiębiorstw wzięło udział 200 osób, podobnie w badaniach przy zastosowaniu tej metody, które zostały przeprowadzone wśród pracowników organizacji, zostało przeprowadzone 200 wywiadów. Ponadto przeprowadzono 6 FGI wśród przedstawicieli przedsiębiorstw i osób pracujących jako psycholodzy, doradcy i trenerzy, także jako pracownicy firm. Zaś 6 wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadzono z przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorcami.

English Abstract: The main purpose of the study, the results of which are presented in this publication were to identify barriers and potential of development of outplacement tools: diagnostic, training and consulting services among the companies of Podlasie region. In the first stage, the analysis of existing data from desk research was carried out. Then quantitative research (CATI) was performed and as a complement, qualitative research was conducted by using focus group interviews (FGI), and in-depth interviews (IDI). The CATI surveys among business leaders included 200 people, as in the studies, which was conducted among employees of the organizations that included 200 interviews. In addition, a 6 FGI among representatives of businesses and people working as psychologists, counselors and coaches, as well as employees of companies were conducted. 6 in-depth interviews (IDI) were carried out with representatives of labour market institutions and entrepreneurs.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: outplacement

JEL Classification: 015

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena, Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników (Barriers and Potentials for the Development of Outplacement for Firms and Workers) (April 24, 2013). M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2598595

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management ( email )

1/3 Szturmowa Street 02-678
Warsaw
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
371
PlumX Metrics