ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Company)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015

236 Pages Posted: 3 May 2015

Date Written: April 30, 2015

Abstract

Polish Abstract: Publikacja ta stanowi podsumowanie doświadczeń z projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu: dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

English Abstract: This publication provides a summary of the experience of the research and implementation project "PI-PWP: INNOVATION ON THE CUSP - testing and implementation of new methods of outplacement" carried out at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, under the Operational Programme Human Capital, Measure 8.1 Development of employees and enterprises in the region, sub-measure 8.1.1 Supporting the development of professional skills and consultancy for businesses, co-financed by the European Union under the European Social Fund. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement in the Podlaskie Voievodship until the June 2015 two models of outplacement: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: outplacement, unemployment, corporate social responsibility, human resources

JEL Classification: O15

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał, ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Company) (April 30, 2015). M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2601060

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Michał Skarzyński

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
161
PlumX Metrics