מהפכת הגישור בישראל: מיפוי נוכחי של מפגשי ישוב סכסוכים ומשפט
(The Mediation Revolution in Israel: Current Mapping of Intersections of Conflict Resolution and Law)

13 Pages Posted: 5 May 2015

See all articles by Michal Alberstein

Michal Alberstein

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: May 4, 2015

Abstract

מאמר זה מבקש לצייר תמונת מצב ישראלית של הדיסציפלינה המתפתחת הנקראת ניהול וישוב סכסוכים. הזווית המרכזית אשר ממנה תיבחן התפתחות התחום היא זו המשפטית, ובאופן כללי יוצגו הסוגיות המרכזיות המעסיקות כיום את הפועלים בתחום כמציבות אתגרים, אשר לבטח ילוו תחום זה בשנים הקרובות. טענה מרכזית אשר המאמר ינסה לקדם היא כי התפתחותו של העיסוק האקדמי בניהול וישוב סכסוכים היא חשובה כשלעצמה, ומהווה גם נדבך חשוב בהתפתחותו של המשפט בישראל. מיפוי סוגיות מרכזיות בתחום התפתחות הגישור וישוב סכסוכים בארץ יראה כי במישורים שונים מהווה עלייתה של הפרופסיה החדשה של ישוב סכסוכים ביטוי לשינוי בתפיסת הפרופסיה המשפטית את עצמה, והיא טומנת בחובה אפשרויות שינוי ופיתוח והרחבת אופקים גם במישור התיאורטי והמושגי של תחום המשפט. לאור מטרה זו יעסוק המאמר בקצרה בשלוש סוגיות מרכזיות הנוגעות למפגשים בין גישור ומשפט: תפקידו של בית המשפט העליון והיחס בין מהפכת הגישור והמהפכה החוקתית, התמסדות והסדרה של מערכות לישוב סכסוכים, תורת משפט של ישוב סכסוכים ושאלות של המשגה תיאורטית.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: ניהול ויישוב סכסוכים, גישור, פרופסיה, בית המשפט העליון, המהפכה החוקתית, תורת משפט

Suggested Citation

Alberstein, Michal, מהפכת הגישור בישראל: מיפוי נוכחי של מפגשי ישוב סכסוכים ומשפט
(The Mediation Revolution in Israel: Current Mapping of Intersections of Conflict Resolution and Law) (May 4, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2602184 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2602184

Michal Alberstein (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan 52900, 52900
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
214
Abstract Views
732
rank
140,624
PlumX Metrics