Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi (The Cross-border Cooperation of Small and Medium-sized Enterprises as a Factor in Regional Development. The Example of Sub-bialystok-suwalki and Sub Kroso-przemysl in Poland, the Circuit Carpathian Ukraine and Belarus Grodno Region)

B. Plawgo (ed.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok, 2015

299 Pages Posted: 16 May 2015

See all articles by Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management

Bogusław Plawgo

Independent

Date Written: May 8, 2015

Abstract

Pollish Abstract: W niniejszej publikacji zawarto wyniki przeprowadzonych badań przedsiębiorstw oraz eksperckie analizy na temat wpływu współpracy transgranicznej na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, a przez to wzmocnienie procesów rozwojowych w regionach peryferyjnych. Badania były prowadzone w ramach projektu „Rozwój transgra-nicznej współpracy gospodarczej Podregionu białostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz Podregionu krośnieńsko-przemyskiego i Obwodu Zakarpackiego na Ukrainie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Projekt był realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Partnerem z Białorusi, Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie oraz z Partnerem z Ukrainy, Fundacją Rozwoju Współpracy Transgranicznej z Użhorodu.

English Abstract: This publication contains the results of the research companies and expert analysis on the impact of cross-border cooperation on the competitiveness of small and medium-sized enterprises, thereby strengthening development processes in the peripheral regions. The research was conducted within the framework of the project "Development of cross-border economic co-operation subregion Bialystok-Suwalki and Grodno region of Belarus and subregion Przemysl and Krosno with Transcarpathian Oblast in Ukraine" co-financed by the European Union under the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. Bialystok Personnel Training Foundation implemented the project in cooperation with a partner from Belarus State University in Grodno and partner of Ukraine, Foundation for the Development of Cross-Border Cooperation of Uzhhorod.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: cross-border cooperation, peripheral regions, regional development, regional policy

JEL Classification: F23, F63, P48, R58

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Plawgo, Bogusław, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi (The Cross-border Cooperation of Small and Medium-sized Enterprises as a Factor in Regional Development. The Example of Sub-bialystok-suwalki and Sub Kroso-przemysl in Poland, the Circuit Carpathian Ukraine and Belarus Grodno Region) (May 8, 2015). B. Plawgo (ed.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok, 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2604198

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management ( email )

1/3 Szturmowa Street 02-678
Warsaw
Poland

Bogusław Plawgo

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
320
PlumX Metrics