Conversiunea Actului Juridic În Dreptul Privat Român (Legal Act Conversion in Romanian Private Law)

8 Pages Posted: 9 May 2015

See all articles by Bazil Oglindă

Bazil Oglindă

Bucharest Academy of Economic Studies

Date Written: May 2, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Prezentul articol analizează instituția conversiunii actului juridic, recunoscută ca regulă generală în noul Cod civil român, în art. 1260 (Conversiunea contractului nul).

În prima parte a articolului prezentăm modul în care era abordat principiul conversiunii anterior adoptării noului Cod civil, parte a doua analizează condițiile în care operează conversiunea, precum și situații concrete în care în aparență ar putea opera conversiunea dar care sunt susceptibile de confuzie, pentru ca ulterior să punem accemt pe aplicațiile legale ale conversiunii în reglementarea noului Cod civil român.

English Abstract: This article examines the institution of legal act conversion recognized as a general rule in the new Romanian Civil Code, art. 1260 (Conversion of a void contract).

In the first part of the article we present how the principle of conversion was approached prior to the adoption of the new Civil Code. The second part analyzes the conversion operating conditions and concrete situations where apparently conversion could operate but are supposable of confusion and subsequently we focus on legal applications of conversion in the view of the new Romanian civil Code.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Romanian Civil Code, legal act conversion, conditions

JEL Classification: K10, K12

Suggested Citation

Oglindă, Bazil, Conversiunea Actului Juridic În Dreptul Privat Român (Legal Act Conversion in Romanian Private Law) (May 2, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2604367 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2604367

Bazil Oglindă (Contact Author)

Bucharest Academy of Economic Studies ( email )

6, Piata Romana, 1st district
Bucharest, 010374
Romania

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
158
Abstract Views
1,391
Rank
341,429
PlumX Metrics