Rechtwetenschappelijk Onderzoek -- Uitkomsten Van Een Landelijke Enquête (Legal Research -- Results of a National Survey)

Nederlands Juristenblad 2015/20

38 Pages Posted: 1 Jun 2015

Date Written: May 20, 2015

Abstract

Dutch Abstract: Deze bijdrage vat de uitkomsten samen van een landelijke enquête onder wetenschappelijk personeel van de Nederlandse rechtenfaculteiten naar kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling van rechtswetenschappelijk onderzoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat juridisch-dogmatisch onderzoek nog altijd dominant is, maar dat juristen ook een duidelijke toenadering tot de sociale wetenschappen bespeuren. Ook leggen zij meer nadruk op rechtsvergelijking, op publiceren in internationale tijdschriften en op het debat met andere wetenschappers, ten koste van de aandacht voor meer traditionele publicatievormen zoals annotaties en (artikelsgewijze) commentaren. Opmerkelijk is dat veel rechtswetenschappers een bijdrage zeggen te willen leveren aan de rechtsontwikkeling door het doen van verbetervoorstellen met behulp van traditionele rechtsvindingsmethoden, zoals ook rechters en advocaten die toepassen, en dat ze wat deze ambitie betreft niet direct een verbinding lijken te leggen met empirie en empirisch-juridisch onderzoek. Wat betreft kwaliteitsbeoordeling komt naar voren dat juristen een voorkeur hebben voor inhoudelijke kwaliteitsbeoordeling boven ranking en citatiemeting. Hoewel zij enerzijds stellen dat dubbel blinde peer review in theorie de voorkeur geniet boven niet-blinde beoordeling door redacteuren, twijfelen juristen tegelijkertijd of externe peer review in de (Nederlandse) praktijk voldoende toegevoegde waarde heeft ten opzichte van redactionele beoordeling. Ook signaleert men mogelijke problemen bij het vinden van voldoende, deskundige en onafhankelijke referenten en ziet men op tegen de tijd en inspanningen die peer review met zich brengt. Opvallend is dat het vertrouwen van juristen in NWO, zeker in vergelijking tot niet-juristen, laag is en dat men de investeringen in het schrijven van onderzoeksvoorstellen vaak niet vindt opwegen tegen de opbrengsten daarvan. Over het algemeen lijken de respondenten niet ontevreden over het onderzoeksbeleid binnen de eigen faculteiten en over de vrijheid die daarin aan wetenschappers wordt gelaten met betrekking tot onderwerpkeuze, taal en methode en aansluiting bij bepaalde programma’s.

English Abstract: This contribution summarizes the outcomes of a national survey among academics of Dutch law faculties with regard to quality and quality assessment of legal research. The study shows that although doctrinal legal research is still dominant, legal scholars experience a movement towards the social sciences. Next to doctrinal research, comparative legal research is popular and so is publishing in international journals focusing on academic debate. These preferences are at the expense of attention for traditional (national) publication forms, such as case notes and commentaries. Although many legal scholars claim their research is predominantly aimed at suggestions for better law-making by using traditional legal interpretation methods, similar to the ones judges and lawyers apply, but they do not immediately see a connection between research focused on ‘better law-making’ and empirical legal research. With regard to research evaluation, legal scholars have a strong preference for qualitative assessment methods over quantitative measures such as journal ranking and citation analysis. Although respondents state that they prefer double blind peer review by external referees over non-blind review by editorial boards, they also doubt whether peer review by external referees in (Dutch) practice has sufficient added value compared to assessment by an editorial board consisting of field experts. Furthermore, respondents expect difficulties in finding enough independent referees with relevant expertise, who are unbiased, and fear the time and bureaucracy the introduction of peer review might bring. The survey also shows that the confidence of legal scholars in the Dutch national research foundation (NWO) is extremely low, especially compared to non-lawyers working in law faculties. Legal scholars are not convinced that NWO is capable of selecting the best research proposals for funding and they do not believe the investment of writing research proposals outweighs the returns. At the same time, respondents do not seem dissatisfied with the research policy of their own faculties and the freedom left to them with regard to choice of research topics, language in which to publish, research methodology and the embedding of individual projects in larger research programmes.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Dutch legal scholarship; research attitudes; quality assessment

JEL Classification: K00, K49

Suggested Citation

Van Boom, Willem H. and Van Gestel, Rob, Rechtwetenschappelijk Onderzoek -- Uitkomsten Van Een Landelijke Enquête (Legal Research -- Results of a National Survey) (May 20, 2015). Nederlands Juristenblad 2015/20, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2609277

Willem H. Van Boom (Contact Author)

Leiden Law School ( email )

P.O. Box 9520
2300 RA Leiden, NL-2300RA
Netherlands

HOME PAGE: http://www.professorvanboom.eu

Rob Van Gestel

Tilburg University ( email )

P.O. Box 90153
Tilburg, DC Noord-Brabant 5000 LE
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
600
rank
440,061
PlumX Metrics