Educație și Schimbare Socială. Perspective Sociologice și Comunicaționale (Education and Social Change. Sociological and Communicational Perspectives)

Bălțătescu, S., Chipea, F., Cioară, I., Hatos, A. & Săveanu, S. (Eds.) (2010). Educație și schimbare socială. Perspective sociologice și comunicaționale, Editura Universității din Oradea, ISBN 978-606-10-0045-6

397 Pages Posted: 25 May 2015

See all articles by Sergiu Baltatescu

Sergiu Baltatescu

University of Oradea - Department of Sociology and Social Work

Floare Chipea

University of Oradea

Ionel Cioară

University of Oradea

Adrian Hatos

University of Oradea

Săveanu Sorana

University of Oradea

Zamfir Elena

University of Bucharest

Olah Șerban

University of Oradea

Florica Stefanescu

University of Oradea

Delia Bekesi

University of Oradea

Simona Stanciu

University of Oradea

Bodogai Simona

University of Oradea

Claudia Oșvat

University of Oradea

Gavriș Aurora

University of Oradea

Zsolt Bottyan

University of Oradea

Daniela Maci

University of Oradea

Date Written: May 22, 2010

Abstract

Romanian Abstract: Trăim și ne desfășurăm activitatea într-o societate caracterizată printr-un ritm fără precedent de schimbare, problemă de multe ori conceptualizată de analiști cu termenul de "societate postindustrială sau postmodernă". Din nefericire pentru societate și cetățenii săi, schimbările nu sunt doar pozitive. În plus, direcția și intensitatea unor cazuri individuale sugerează că efectele sunt predominant negative. Societatea românească se confruntă acum cu posibilitatea unei crize financiare și economice, care presupune șomaj, inflație, și venituri reduse, nesiguranța zilei de mâine și sentimente de nesiguranță pentru majoritatea cetățenilor. Justiția nu este reformată, actele de corupție nu pot fi identificate și sancționate, iar comportamentele deviante care încalcă proprietatea, integritatea, demnitatea și viața indivizilor proliferă. Cunoașterea comună, precum și discursul politic și științific se referă frecvent la eșecurile educației formale sau informale în viața socială. Acest volum abordează educația dintr-o perspectivă sociologică, surprinzând structura și dinamica internă a sistemului de învățământ și interconexiunile sale cu factori multipli - facilitatorii sau inhibitorii - din mediul social. Volumul include lucrările prezentate la conferința "EDUCAȚIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ", conferință ce a avut loc la Oradea, între 20 și 21 februarie 2009, fiind structurată pe următoarele secțiuni: educație și incluziune socială, impactul social al schimbărilor în cadrul familiei contemporane, riscuri și oportunități în adolescență, servicii sociale în educație, comunicare și educație: provocările unei noi paradigme.

English Abstract: We live and we operate in a society characterized by an unprecedented rhythm of change, issue often conceptualized by analysts with the term "postindustrial or postmodern society". Unfortunately for society and its citizens, the changes are not only positive. Moreover, the direction and intensity of the coverage of some individual cases suggests that the effects are predominantly negative. Romanian society is now facing the specter of financial and economic crisis which entails unemployment, inflation, and low income, uncertainty of tomorrow and feelings of uncertainty for most citizens. Justice is not reformed, corrupt acts cannot be identified and sanctioned, and deviant behavior that violates the property, integrity, dignity and lives of individuals proliferate. Common sense knowledge as well as political and scientific discourse frequently refers to the failures of formal or informal education in social life. This volume sees education from a sociological perspective, capturing both the structure and internal dynamics of the education system and its interconnections with multiple factors in the social environment facilitators or inhibitors. The volume includes papers from "EDUCATION AND SOCIAL CHANGE" Conference , held in Oradea, between 20 and 21 February 2009, with the following sections: Education and social inclusion, Social impact of changes in contemporary family, Risks and opportunities in adolescence, Social services in education, Communication and education: challenges of a new paradigm.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: education, communication, social change, educație, comunicare, schimbare socială

Suggested Citation

Baltatescu, Sergiu and Chipea, Floare and Cioară, Ionel and Hatos, Adrian and Sorana, Săveanu and Elena, Zamfir and Șerban, Olah and Stefanescu, Florica and Bekesi, Delia and Stanciu, Simona and Simona, Bodogai and Oșvat, Claudia and Aurora, Gavriș and Bottyan, Zsolt and Maci, Daniela, Educație și Schimbare Socială. Perspective Sociologice și Comunicaționale (Education and Social Change. Sociological and Communicational Perspectives) (May 22, 2010). Bălțătescu, S., Chipea, F., Cioară, I., Hatos, A. & Săveanu, S. (Eds.) (2010). Educație și schimbare socială. Perspective sociologice și comunicaționale, Editura Universității din Oradea, ISBN 978-606-10-0045-6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2609408

Sergiu Baltatescu (Contact Author)

University of Oradea - Department of Sociology and Social Work ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

HOME PAGE: http://www.sergiubaltatescu.info

Floare Chipea

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Ionel Cioară

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Adrian Hatos

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Săveanu Sorana

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Zamfir Elena

University of Bucharest ( email )

14 Academiei St.
Bucharest, Bucuresti 70109
Romania

Olah Șerban

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Florica Stefanescu

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Delia Bekesi

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Simona Stanciu

University of Oradea

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Bodogai Simona

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Claudia Oșvat

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Gavriș Aurora

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Zsolt Bottyan

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Daniela Maci

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
296
Abstract Views
2,823
rank
112,738
PlumX Metrics