Προοπτικές Εκμετάλλευσης Υποθαλάσσιων Φυσικών Πόρων στη Νότιο-ανατολική Μεσόγειο με Έμφαση στην Περιοχή Ανάμεσα σε Ελλάδα - Κύπρο - Τουρκία (Underwater Natural Resources Exploitation Prospects in the South-East Mediterranean Sea Region, and Especially between Greece-Cyprus-Turkey)

Provlimatismoi Magazine, Issue. 58, pp. 3-12, June 2010

15 Pages Posted: 31 May 2015 Last revised: 15 Dec 2016

See all articles by Gerasimos (Makis) Rodotheatos

Gerasimos (Makis) Rodotheatos

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences; University of Athens, Faculty of Law; Hellenic Fire Academy

Grigoris Tsaltas

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences

Tilemachos Bourtzis

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences

Date Written: June 27, 2010

Abstract

Greek Abstract: Η αστάθεια της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου, είναι μια ακόμα απόδειξη ότι βαδίζουμε προς το τέλος της Εποχής των Υδρογονανθράκων, σε ένα χρονικό ορίζοντα 40-60 ετών. Παρά τις έντονες προσπάθειες για ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες θα είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία. Απότοκο αυτής θα είναι και η συνεχής αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των παραπροϊόντων αυτού. Η επίλυση της Ελληνο-τουρκικής και των Τούρκο-κυπριακών διαφορών, εκτός από την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, θα εξασφαλίσει και αυξημένες προσόδους, κυρίως για την Ελλάδα και την Κύπρο, από την εκμετάλλευση των θαλασσίων φυσικών πόρων.

Για την ώρα, μόνο η Κύπρος έχει υιοθετήσει μια δραστήρια πολιτική εκμετάλλευσης, με την υπογραφή διμερών συμφωνιών οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και την έκδοση αδειών εξερεύνησης, ενώ σύντομα η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα νέο νομικό πλαίσιο έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Και στις δυο περιπτώσεις, συναντάται η σθεναρή και ανερμάτιστη αντίθεση της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της εισήγησης, δύναται να παρουσιαστούν: η παρούσα κατάσταση της Ελληνο-τουρκικής και των Τούρκο-κυπριακών διαφορών, οι διευθετήσεις θαλασσίων ζωνών στην περιοχή της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου, οι διεργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης και οι εκτιμήσεις για ανακαλυφθέντα και πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Τελικός σκοπός της εισήγησης είναι η διερεύνηση των προοπτικών καθώς και η κατάθεση προτάσεων σχετικά με την, άμεση και συμφέρουσα, νομική επίλυση των διαφορών, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η οποία θα ενδυναμώσει τόσο τη νησιωτική Ελλάδα, αλλά και θα εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή.

English Abstract: The volatility of the world oil price is yet another proof that we are pacing towards the end of the Hydrocarbons Era in a forty to sixty years term. Despite intensive efforts for the development of alternative energy resources, breaking hydrocarbons’ dependency will be a long and arduous process, whose result will be among others, the continuous increase of oil price and its derivatives. The Greek-Turkish dispute and the Cypriot-Turkish differences’ settlement, other than peace and stability in the region will ensure increased revenues from offshore resources’ exploitation, especially for Greece and Cyprus.

For the time being, only Cyprus has adopted an active exploitation policy, by signing bilateral agreements for the delimitation of maritime zones and issuing exploration permits, while Greece will very soon establish a new offshore exploration and exploration legal framework. In both cases, Turkey’s vigorous and unprincipled opposition is encountered.

In the present paper the Greek-Turkish dispute current situation and the Cypriot-Turkish differences will be commented upon, as well as the maritime zone arrangement in the South-Eastern Mediterranean, the exploration and exploration processes and an assessment on already discovered and potential hydrocarbon deposits. The papers’ ultimate scope is to explore perspectives and ultimately put forward specific proposals on an immediate and advantageous legal settlement, so that the exploitation of natural resources begins as soon as possible.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Law of the Sea, Mediterranean Sea, Offshore Hydrocarbons, Gas Hydrates, Maritime Delimitations

JEL Classification: K33, L71, L72

Suggested Citation

Rodotheatos, Gerasimos and Tsaltas, Grigoris and Bourtzis, Tilemachos, Προοπτικές Εκμετάλλευσης Υποθαλάσσιων Φυσικών Πόρων στη Νότιο-ανατολική Μεσόγειο με Έμφαση στην Περιοχή Ανάμεσα σε Ελλάδα - Κύπρο - Τουρκία (Underwater Natural Resources Exploitation Prospects in the South-East Mediterranean Sea Region, and Especially between Greece-Cyprus-Turkey) (June 27, 2010). Provlimatismoi Magazine, Issue. 58, pp. 3-12, June 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2611020

Gerasimos Rodotheatos (Contact Author)

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

Athens
Greece

University of Athens, Faculty of Law ( email )

Athens
Greece

Hellenic Fire Academy ( email )

Athens
Greece

Grigoris Tsaltas

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

136 Sygrou
Athens
Greece

Tilemachos Bourtzis

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

136 Sygrou
Athens
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
239
Abstract Views
1,094
rank
152,422
PlumX Metrics