Κράτη Υπό Εξαφάνιση: 192-1=…H Σκοπιά του Δικαίου της Θάλασσας (States Under Extinction, 192-1=...A Law of the Sea Perspective)

Tsaltas G., Katsibardis K., (eds.), Copenhagen 2009: The Environment in the middle of an International Crisis, publ. I. Sideris, Athens, 2011

8 Pages Posted: 7 Feb 2016

See all articles by Gerasimos (Makis) Rodotheatos

Gerasimos (Makis) Rodotheatos

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences; University of Athens, Faculty of Law; Hellenic Fire Academy

Tilemachos Bourtzis

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences

Date Written: May 20, 2011

Abstract

Greek Abstract: Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αποτυπώσει την εφαρμογή της πολιτικής της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και συγκεκριμένα στην περίπτωση των Μειούμενων και Εξαφανιζόμενων Κρατών, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Αρχικά, παρουσιάζει το ζήτημα της τρωτότητας των παράκτιων περιοχών με έμφαση στα Μικρά Αναπτυσσόμενα Νησιωτικά Κράτη, υπό την επείγουσα απειλή της μόνιμης εδαφικής μεταβολής που αυτά αντιμετωπίζουν.

Έπειτα γίνεται αναφορά στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, τις οποίες τα κράτη καλούνται να διαχειριστούν καταρτίζοντας Εθνικά Σχέδια Δράσης, με τομείς προτεραιότητας που στοχεύουν πρωτίστως στην ανάγκη επιβίωσης και λειτουργίας του κράτους. Υπό το πρίσμα του Δικαίου της Θάλασσας, τονίζει πως η πολιτική της Προσαρμογής προσανατολίζεται στα ζητήματα που προκύπτουν και άπτονται της διατάραξης του status των εθνικών συνόρων, των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας και της εφαρμογής της κρατικής κυριαρχίας.

Αναλύοντας το φαινόμενο των Εξαφανιζόμενων Κρατών, παραθέτει ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με το νομικό status του κράτους που εκκενώνεται ή βυθίζεται, την απώλεια της νομικής του προσωπικότητας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων, ενώ σχολιάζει και τα ζητήματα ιθαγένειας του λαού. Τέλος συνοψίζει τα προβλήματα και την αδυναμία, τόσο του Δικαίου της Θάλασσας όσο και του Γενικού Διεθνούς Δικαίου, να απαντήσουν στις θεσμικές προκλήσεις του φαινομένου που ξεπερνά τα όρια του περιβαλλοντικού προβλήματος και τονίζει την ανάγκη άμεσης Θεσμικής Προσαρμογής.

English Abstract: This paper aims at capturing the implementation of Climate Change Adaptation Policy by Declining and Vanishing States, due to sea level rise. To begin with, the research focuses on the vulnerability of Coastal Areas emphasizing on Small Island Developing States (SIDS), which are facing an urgent threat of permanent changes on their territory. Then follows a discussion regarding the social and economic impacts that these States have to deal with. Hence, they develop National Action Plans and identify priorities in order to secure the state’s survival/existence and well functioning.From a Law of the Sea perspective, Adaptation Policy is focusing on the upcoming disorders regarding the national borders status, the Maritime Zones under National Jurisdiction and State Sovereignty. Analyzing the phenomenon of Vanishing States, there are some queries to be answered regarding to the legal status of States who are evacuated or submerging, the loss of their legal personality and sovereign rights, along with citizenship issues that might occur. Summarizing the failures and weaknesses, neither Law of the Sea, nor the Public International Law can still meet the challenges arising by this phenomenon, which is clearly not only an environmental issue and certainly requires Institutional Adaptation.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Climate Change, Sea Level Rise, Law of the Sea, State Sovereignty

JEL Classification: K32, K33

Suggested Citation

Rodotheatos, Gerasimos and Bourtzis, Tilemachos, Κράτη Υπό Εξαφάνιση: 192-1=…H Σκοπιά του Δικαίου της Θάλασσας (States Under Extinction, 192-1=...A Law of the Sea Perspective) (May 20, 2011). Tsaltas G., Katsibardis K., (eds.), Copenhagen 2009: The Environment in the middle of an International Crisis, publ. I. Sideris, Athens, 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2611023

Gerasimos Rodotheatos (Contact Author)

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

Athens
Greece

University of Athens, Faculty of Law ( email )

Athens
Greece

Hellenic Fire Academy ( email )

Athens
Greece

Tilemachos Bourtzis

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

136 Sygrou
Athens
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
175
Abstract Views
641
rank
203,574
PlumX Metrics