המשפט החוזר – מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון

68 Pages Posted: 2 Jun 2015

See all articles by Boaz Sangero

Boaz Sangero

College of Law and Business - Ramat Gan Law School; Sapir Academic College

Mordechai Kremnitzer

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: 1999

Abstract

בעקבות ה"דין וחשבון של הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר" שפורסם בשלהי 1994, הרחיב המחוקק באופן משמעותי את העילות למשפט חוזר הקבועות בחוק. מטרת המאמר היא לעמוד על יחסו הכללי של בית-המשפט העליון (וכן על יחסו הכללי של היועץ המשפטי לממשלה) לבקשות למשפט חוזר המוגשות לאחר פרסום מימצאי הוועדה ולאחר שינוי החוק. הדרך שנבחרה להשגת מטרה זו היא התעמקות במקרה מבחן – פרשת משה עזריה. מדובר בהחלטה המנומקת הראשונה שלאחר תיקון החוק, ונקבעה בה הלכה שכבר צוטטה פעמים מספר מאז קביעתה (למעשה מצוטטת היא בכל החלטה מנומקת באשר לבקשה למשפט חוזר במקומותינו).

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: ועדה, משפט חוזר, העליון, יועמ"ש, מקרה מבחן, פרשת משה עזריה,

Suggested Citation

Sangero, Boaz and Kremnitzer, Mordechai, המשפט החוזר – מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון (1999). עלי משפט א (תש"ס) 97; Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2613442

Boaz Sangero

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel

Sapir Academic College ( email )

Hof Ashkelon, 7916500
Israel

Mordechai Kremnitzer (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
269
PlumX Metrics