Mellan aktivism och ambivalens: Norden och de mänskliga rättigheterna (Between Activism and Ambivalence: The Nordic States and Human Rights)

33 Pages Posted: 22 Jun 2015 Last revised: 8 Aug 2016

See all articles by Johan Karlsson Schaffer

Johan Karlsson Schaffer

University of Gothenburg - School of Global Studies; University of Oslo - Faculty of Law

Date Written: May 11, 2016

Abstract

Swedish Abstract: I denna uppsats analyserar jag varför nordiska regeringar inte längre tycks vara föregångare i expansionen av den internationella mänskliga rättigheter, i ljuset av deras historiska engagemang.

Existerande forskning brukar porträttera Norden som exceptionellt i termer av antingen dess internationella engagemang för mänskliga rättighetsnormer, eller dess inhemska motvillighet mot konstitutionalism, domstolars lagprövning och legala rättigheter, och grundar denna exceptionalism i djupt rotade värdetraditioner inom de nordiska samhällena. Denna uppsats utforskar istället deras externa och interna rättighetspolicies som sammankopplade och som resultat av att inhemska aktörer aktivt mobiliserat vissa idéer.

Uppsatsen behandlar de nordiska staternas roll i grundandet och expansionen av den globala och den europeiska människorättsregimen, och hur dessa regimer sedermera har påverkat den inhemska politiska ordningen i de nordiska länderna. Slutligen diskuterar artikeln den mognande institutionaliseringen av mänskliga rättigheter i konstituionell praxis i de nordiska samhällena på senare år.

English Abstract: In this paper, I analyse why Nordic governments seem no longer to be forerunners in the expansion of international human rights regime, in light of their historical engagement.

Existing research tends to portray the Nordics as exceptional in terms of either their international commitment to human rights norms, or their domestic reluctance toward constitutionalism, judicial review and legal rights, and grounds their exceptionalism in deep-seated value traditions within Nordic societies. This paper instead explores their external and internal rights policies as interconnected and as resulting from domestic agents actively mobilizing certain ideas.

Covering the Nordic states’ roles in the establishment and expansion of the global and European human rights regimes, and the subsequent repercussions of these regimes on the domestic orders in the Nordic countries, the article concludes by discussing the maturing institutionalisation of human rights in constitutional practice within the Nordic polities in recent years.

Note: Downloadable document is in Swedish.

Keywords: Denmark, Council of Europe, Finland, Iceland, Sweden, Norway, human rights, judicial review, constitutionalism

Suggested Citation

Karlsson Schaffer, Johan, Mellan aktivism och ambivalens: Norden och de mänskliga rättigheterna (Between Activism and Ambivalence: The Nordic States and Human Rights) (May 11, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2614428 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2614428

Johan Karlsson Schaffer (Contact Author)

University of Gothenburg - School of Global Studies ( email )

POB 700
Gothenburg, SE 40530
Sweden

University of Oslo - Faculty of Law ( email )

PO Box 6706 St Olavsplass
Oslo, 0130
Norway

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
116
Abstract Views
899
rank
327,810
PlumX Metrics