תרופות בשל הפרת חיוב: מבט על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש Remedies for Breach of An Obligation: A Look at the Remedies Chapter of the Draft Israeli Civil Code

קרית המשפט ו 185 (2006) One Academic College Law Review (Kiryat Ha-Mishpat) (2006) (Hebrew)

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper

48 Pages Posted: 14 Jun 2015 Last revised: 24 Feb 2021

See all articles by Gabriela Shalev

Gabriela Shalev

Ono Academic College Faculty of Law; Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Yehuda Adar

University of Haifa

Date Written: June 14, 2015

Abstract

פרק התרופות בהצעת חוק דיני ממונות משקף ניסיון ליצירת דין תרופות אחיד שיחול על הפרת חיובים אזרחיים מכל סוג שהוא, ובכלל זה הפרות חוזים ועוולות נזיקין. רפורמה דרמטית זו צפויה להפוך את דיני התרופות מאוסף של דינים ספציפיים לענף משפטי אחד, אוטונומי ושיטתי. במאמר זה מבקשים המחברים לפרוש בפני המשפט הישראלי את עיקרי החידושים הגלומים בפרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש. המאמר נפתח בדיון קצר במקומם של דיני התרופות בין ענפי המשפט בעידן המודרני, ובשאלת ההצדקה להאחדתם וקיבוצם בגדר מסגרת פורמלית אחת. בהמשך סוקרים המחברים את עיקרי החידושים שבפרק התרופות לגופם.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: תרופות, חוזה, הפרה, דיני ממונות, חיובים אזרחיים, נזיקין, ישראל

Suggested Citation

Shalev, Gabriela and Adar, Yehuda, תרופות בשל הפרת חיוב: מבט על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש Remedies for Breach of An Obligation: A Look at the Remedies Chapter of the Draft Israeli Civil Code (June 14, 2015). קרית המשפט ו 185 (2006) One Academic College Law Review (Kiryat Ha-Mishpat) (2006) (Hebrew), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2618240

Gabriela Shalev (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Yehuda Adar

University of Haifa ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel
+04 8240633 (Phone)

HOME PAGE: http://www.law.haifa.ac.il

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
256
PlumX Metrics