Hub-urile analitice în intelligence - platforme colaborative pentru promovarea interesului național (Analytical Hubs in Intelligence - Collaborative Platforms for Promoting the National Interest)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

8 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Daniela Elena Mitu

Daniela Elena Mitu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: În ultimii aproximativ 15 ani, necesitatea punerii în comun a cunoașterii din mai multe zone de expertiză a plasat centrele de fuziune care desfășoară analiza şi evaluarea în domenii specifice de activitate în atenția planificărilor și viziunilor strategice ale organizațiilor de intelligence. Implicarea mediului academic, a universităților, a centrelor de cercetare, precum și a mediului privat de afaceri în procesul de intelligence a devenit o condiție sine qua non a derulării activității de informații, îndeosebi pe palierul strategic.

Lucrarea de față prezintă o scurtă evaluare a modelelor existente și prezintă așa-numitele hub-uri analitice. ca propunere de formulă de lucru integratoare. În cadrul acestor platforme colaborative componenta OSINT (Open Source Intelligence) deține un loc însemnat, reprezentând cea mai adecvată resursă prin care expertiza din afară poate fi introdusă și valorificată în intelligence în vederea informării beneficiarilor și adoptării de către aceștia a celor mai bune decizii pentru promovarea interesului național.

English Abstract: In the last 15 years, the necessity to put together knowledge from different expertise areas placed the fusion centers that provide analysis and evaluation in various specific fields in the middle of intelligence organizations' strategic plans and visions. The inclusion of academia, universities, research centers, and business sector in the intelligence process has become a sine qua non condition of the intelligence workflow, especially on the strategic level.

This paper consists in a short evaluation of the existing models and presents the so-called analytical hubs as proposal for an integrative working model. OSINT (Open Source Intelligence) plays an important role within these collaborative platforms as the most appropriate resource to introduce and use outside expertise into the intelligence system and to inform the beneficiaries in order to adopt the best decisions to promote the national interest.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: fusion centers, analytical hubs, analysis, intelligence organizations, OSINT, academia, business sector

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Mitu, Daniela Elena, Hub-urile analitice în intelligence - platforme colaborative pentru promovarea interesului național (Analytical Hubs in Intelligence - Collaborative Platforms for Promoting the National Interest) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619167

Daniela Elena Mitu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
529
PlumX Metrics