Campanii de mediu vs. sceptici/grupuri lobby. România pe harta schimbărilor climatice (Environmental Campaigns versus Skeptical/Lobbysts. Romania on Climate Changes Map)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

14 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Mihaela Raileanu

Mihaela Raileanu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: O noutate a timpului nostru este aceea că omenirea se confruntă cu un fenomen global ale căror consecințe sunt încă greu de evaluat de către oamenii de știință, dar de care puțini se mai îndoiesc: schimbarea climatică/încălzirea globală care tinde să devină problema cea mai complexă cu care societățile umane s-au confruntat vreodată. Dacă fenomenul este favorabil, periculos sau neutru pentru ecosistemul global depinde de perspectiva din care îl analizăm. Poate părea utopic să ne propunem salvarea planetei, dar este necesar să ne gândim la necesitatea păstrării unui climat stabil, benefic supraviețuirii tuturor locuitorilor planetei, un timp cât mai îndelungat. În acest articol intenționez să descriu "lupta" dintre cei implicați în campaniile climatice versus scepticii climatici/grupurile industriale, scopul final fiind influența asupra publicului și, implicit, asupra elaborării politicilor climatice. O parte a acestei lucrări este dedicată argumentelor și contraargumentelor privind schimbarea climatică, dar voi pune accent și pe lipsa unei astfel de dezbateri în România.

English Abstract: A novelty of our time is that mankind is facing a global phenomenon whose consequences are still difficult to assess by scientists, but that few still doubt: climate change/global warming, a phenomenon which tends to become the most complex problem human societies have ever faced. If the phenomenon is dangerous, favorable or neutral for the global ecosystem it depends on the perspective from which we analyze it. It may seem utopian to fight for saving planet Earth, but we need to consider seriously about the need to maintain a stable climate for the survival of all inhabitants of the planet, as long as possible. In this article I intend to describe the "fight" between those involved in climate campaigns versus climate skeptics/industrial groups, the ultimate goal being the influence on the public of climate policy. A part of this article is devoted to the pros and cons of climate change, but I will also focus on the absence of a climate debate in Romania.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: climate change, NGOs, climate skeptics, cherry-picking, environmental movement, sustainability

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Raileanu, Mihaela, Campanii de mediu vs. sceptici/grupuri lobby. România pe harta schimbărilor climatice (Environmental Campaigns versus Skeptical/Lobbysts. Romania on Climate Changes Map) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619182

Mihaela Raileanu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
39
Abstract Views
507
PlumX Metrics