REZILIENȚA POPULAȚIEI: O PERSPECTIVĂ SOCIALĂ ASUPRA STRATEGIILOR DE SECURITATE (Population's Resilience: A Social Perspective on Security Strategies)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

10 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Constantin Stoican

Constantin Stoican

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: În fața riscurilor și a amenințărilor de natură teroristă sau a crizelor provocate de dezastrele naturale, mijloacele convenționale de intervenție ale autorităților par să fie limitate în a gestiona vulnerabilitățile, în special la nivelul comunităților afectate direct sau indirect. Astfel, reziliența populației, definită ca acel ansamblu de caracteristici sau factori, care exprimă capacitatea de răspuns a indivizilor de a înfrunta și de a se reface după un eveniment traumatic sau o situație de criză, pare a fi un concept menit să completeze modurile de acțiune tradiționale, pentru menținerea unui nivel optim de securitate a populației.

În acest articol, vor fi trecute în revistă câteva elemente definitorii ale rezilienței și vor fi analizate acele caracteristici ale sale, care o recomandă a fi adoptată în politicile și strategiile de securitate națională, cu precădere datorită posibilităților de acțiune preventivă și de intervenție recuperatorie la nivel social, în situații de risc semnificative.

English Abstract: In front of the risks and terrorist threats or crisis caused by natural disasters, authorities’ conventional means of intervention appear to be limited in managing vulnerabilities, especially in the communities affected directly or indirectly. Thus, population’s resilience, defined as that set of characteristics or factors, which expresses the response capacity of individuals to face and to recover after a traumatic event or a crisis situation, seems to be a concept designed to complement the traditional ways of action to maintain an optimal level of population’s security.

In this article, will be reviewed some of the main elements of resilience and will be analysed those of its characteristics, which recommend it to be adopted in national security policies and strategies, especially due to possible preventive action and remedial intervention at social level, in significant risks.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: trauma, resilience, crisis, security policies

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Stoican, Constantin, REZILIENȚA POPULAȚIEI: O PERSPECTIVĂ SOCIALĂ ASUPRA STRATEGIILOR DE SECURITATE (Population's Resilience: A Social Perspective on Security Strategies) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619196

Constantin Stoican (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
73
Abstract Views
714
rank
365,731
PlumX Metrics