Ameliorarea distanţei teorie-practică în organizaţii – un mod inteligent de promovare a interesului naţional (Bridging the Gap between Theory and Practice in Organizations – An Intelligent Way to Promote the National Interest)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

6 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Adi Marinel Mustata

Adi Marinel Mustata

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Articolul propune o conexiune directă şi explicită între valorificarea cunoaşterii în organizaţii şi promovarea interesului naţional. Este avansată o concepţie comprehensivă a interesului naţional, care pune accentul pe funcţionalitatea şi devenirea naţiunii. Prin centrarea investigaţiilor asupra cunoaşterii existente la diversele niveluri de integrare naţională, nivelul organizaţional devine un obiectiv important. Cu toate acestea, distanţa teorie-practică constituie un obstacol major în calea promovării unei asemenea linii de gândire. O soluţie este propusă, constând în intensificarea interacţiunii dintre teorie şi practică cu iniţiativă dinspre ambele direcţii ale ierarhiei organizaţionale.

English Abstract: The article proposes a a direct and explicit connection between the use of theoretical knowledge in organizations and the pursuit of national interest. A comprehensive interpretation of the national interest is advanced, one that has at its core the functionality and becoming of the nation. By centering investigations on knowledge at different levels of integration within a nation, the organizational level’s information processing capacity emerges as an important target. However, the gap between theory and practice constitutes a major obstacle in front of such a line of thought. A solution is proposed consisting in intensifying interaction between theory and practice from both bottom-up and top-down levels of organizational hierarchy.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: national interest, theory-practice gap, knowledge transfer, interaction

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Mustata, Adi Marinel, Ameliorarea distanţei teorie-practică în organizaţii – un mod inteligent de promovare a interesului naţional (Bridging the Gap between Theory and Practice in Organizations – An Intelligent Way to Promote the National Interest) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619201

Adi Marinel Mustata (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
224
PlumX Metrics