CONSOLIDAREA REZILIENȚEI POPULAȚIEI LA SITUAȚII DE RISC SEMNIFICATIVE PRIN EXERCITAREA CONTROLULUI DEMOCRATIC ASUPRA INSTITUȚIILOR DIN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE (Strengthening Population’s Resilience Against Significant Risk by Exercising Democratic Control Over Institutions of National Security Sector)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

8 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Constantin Stoican

Constantin Stoican

Romanian Academy - Institute for World Economy

Anca-Cristina Grecea

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Articolul abordează mecanismul controlului democratic asupra instituțiilor din sistemul de securitate națională ca un factor al consolidării rezilienței populației la situații de risc semnificative, care, în general, reprezintă amenințări la adresa securității indivizilor.

Una din modalitățile prin care poate fi operaționalizată reziliența socială este și aceea a controlului democratic asupra instituțiilor din sectorul de securitate, în principal, datorită dependenței acesteia de factori precum încrederea populației în aceste instituții și colaborarea reciproc avantajoasă, sentimentul siguranței și al bunăstării, apartenența la valori sociale și naționale comune etc. Toate aceste elemente constituie forme de expresie a societăților democratice autentice, în care instituțiile sevesc interesul public, iar societatea civilă își exercită cu eficiență rolul de control asupra funcționării acestora.

English Abstract: The article addresses the mechanism of democratic control over the institutions of the national security system as a factor in strengthening the population’s resilience against significant risk, which generally represents threats to the security of individuals.

One of the ways in which social resilience can be operationalized is a democratic control over institutions of national security sector, mainly due to its dependence on factors such as public confidence in these institutions and mutually beneficial cooperation, sense of safety and well-being, affiliation to common social and national values etc. All these are forms of expression in genuine democratic societies, where institutions serve the public interest and civil society exercises effectively its control role over their operation.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: population’s resilience, national security, democratic control, confidence in authorities, communication management

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Stoican, Constantin and Grecea, Anca-Cristina, CONSOLIDAREA REZILIENȚEI POPULAȚIEI LA SITUAȚII DE RISC SEMNIFICATIVE PRIN EXERCITAREA CONTROLULUI DEMOCRATIC ASUPRA INSTITUȚIILOR DIN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE (Strengthening Population’s Resilience Against Significant Risk by Exercising Democratic Control Over Institutions of National Security Sector) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619212

Constantin Stoican (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Anca-Cristina Grecea

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
308
PlumX Metrics