COMUNICAREA INFORMAȚIEI CONTABILE ŞI DETERMINAREA RISCURILOR ÎN ECONOMIE (The Communication of Accounting Information and Risk Establishment in the Economy)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

5 Pages Posted: 8 Jul 2015

See all articles by Lucica Sintea (Anghel)

Lucica Sintea (Anghel)

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Informaţia contabilă reprezintă un bun de valoare, căruia trebuie să i se acorde atenţia cuvenită. Este necesar să ţinem cont de zicala populară “paza bună trece primejdia rea”. Astfel dacă stabilim politicile de securitate a informațiilor şi procedurile de lucru în departamentul financiar contabil vom elimina o parte din posibile evenimente viitoare, care ar putea avea loc și care se datorează neglijenţei sau deturnării informațiilor voite sau din diverse erori umane sau materiale. Controlul eficient al datelor şi al documentelor contabile contribuie la o informare transparentă şi corectă pentru toţi utilizatorii şi la diminuarea riscurilor în acţiunile întreprinse de către aceştia.

English Abstract: The accounting information is a valuable good that we must treat with particular attention. It’s necessary to keep in mind the old say “Better safe than sorry”. By establishing the policies for information security and the procedures to be followed within the financial-accounting department, we will eliminate a part of the possible future events, caused by negligence or information diversion, due to a person, human or physical error. Doing a more efficient control of the data and accounting documents contributes to a transparent and correct information to all the users, in order to minimize the risks they take.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: accounting information, organization, accounting policies, control, error detection

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Sintea (Anghel), Lucica, COMUNICAREA INFORMAȚIEI CONTABILE ŞI DETERMINAREA RISCURILOR ÎN ECONOMIE (The Communication of Accounting Information and Risk Establishment in the Economy) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619219

Lucica Sintea (Anghel) (Contact Author)

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
331
PlumX Metrics