PATRIMONIUL NAȚIONAL CULTURAL DIN PERSPECTIVA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE. CONSERVATORISM VERSUS MODERNITATE (National Cultural Heritage from the Intellectual Property Perspective. Conservatism Versus Modernity)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

8 Pages Posted: 8 Jul 2015

See all articles by Alisa Valeria Toma

Alisa Valeria Toma

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Patrimoniul cultural național oferă informații sigure despre viața și ocupațiile oamenilor în diferite epoci, precum și despre modul în care s-au dezvoltat de-a lungul timpului aptitudinile lor artistice, tehnice, de comunicare prin diferite mijloace.Întreaga civilizație contemporană este preocupată de acest aspect, am putea spune a identității culturale și naționale, a urmelor care pot dovedi vechimea civilizațiilor și a creațiilor de valoare deosebită sau excepțională. Atât organele judiciare cât și personalul din structurile de securitate trebuie să facă față provocării protecției patrimoniului cultural național ca parte a patrimoniului cultural european și mondial, ca aport spiritual adus de poporul român culturii europene și mondiale în procesul de integrare în circuitul de valori universale și globalizare a culturii. Protejându-ne patrimoniul cultural avem șansa și certitudinea afirmării identității și susținerii economiei și resurselor.

English Abstract: National cultural heritage provides reliable information about life and people”s occupations in different times and about how they developed their artistic, technical, communication skills over time, through various means. The whole modern civilization is concerned with this aspect, we could say cultural and national identity, traces which can prove age of civilizations and creations of special or exceptional value. Both judicial bodies and personnel security structures must meet the challenge of national cultural heritage protection as part of European and world cultural heritage as spiritual contribution made by the Romanian people of European culture and global integration process circuit values universal and globalization of culture. Protecting our cultural heritage we have the chance and certainty of identity affirmation and support the economy and resources.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: cultural and national identity, universal values” circuit, supporting the economy and resources, digitization of national cultural heritage

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Toma, Alisa Valeria, PATRIMONIUL NAȚIONAL CULTURAL DIN PERSPECTIVA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE. CONSERVATORISM VERSUS MODERNITATE (National Cultural Heritage from the Intellectual Property Perspective. Conservatism Versus Modernity) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619250

Alisa Valeria Toma (Contact Author)

Romanian Academy, Institute for World Economy, Students ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
269
PlumX Metrics