SECURITATEA NAŢIONALĂ – O PERSPECTIVĂ ACADEMICĂ (The National Security – An Academic Perspective)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

12 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Cristian Nita

Cristian Nita

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Definirea securităţii cuprinde, ca noţiuni fundamentale, riscuri, ameninţări, precum şi mijloace de cunoaştere, prevenire şi contracarare a acestora.

Conotaţiile ideologice ale conceptului ne-au impus reliefarea a cât mai multe opinii şi puncte de vedere privind domeniul şi definirea securităţii, ştiut fiind că, prin prisma liberalismului şi neoliberalismului sau a social-democraţiei – în general, a curentelor aşa-zise de dreapta sau de stânga – problematica securităţii (îndeosebi aspectele interne, de siguranţă şi/sau ordine publică) poate îmbrăca viziuni diferenţiate.

Dacă primul tip de doctrine implică un stat preocupat, mai ales, de libera administrare a afacerilor de către cetăţeni şi de existenţa unor asociaţii puternice, formate din cetăţeni independenţi şi voluntari, care pot chiar să ajungă să concureze instituţiile acestuia în anumite domenii, celelalte se pronunţă adesea pentru o formulă de stat puternic, care controlează, prin mijloace legale, cvasi-totalitatea aspectelor vieţii sociale. Însă, dincolo de aceste diferenţe derivate din orientări ideologice aparţinând sferei politicului, statele democrate împreună cu regimurile totalitare, se confruntă, în epoca actuală, cu o serie de riscuri şi ameninţări globale, comune, într-o anumită măsură, tuturor.

Securitatea nu mai poate fi redusă astăzi, ca în trecut, la obligaţia contractuală sau de facto a statelor, în raport cu proprii cetăţeni, de a le asigura securitatea împotriva unor agresiuni externe, venind din partea altui stat. Contractul social contemporan stat-cetăţean are mult mai multe clauze, dintre care unele s-au impus, în conştiinţa publică şi în dreptul internaţional, ca axiome.

English Abstract: Defining security encompasses as fundamental notions both risks, threats, and means to acknowledge, prevent and counteract them. The ideological overtones of the concept have generated a series of opinions and points of view regarding security and defining security, based on the fact that in terms of liberalism and neoliberalism, or social democracy – in general, the allegedly right wing/left wing movements – security (especially internal aspects, public order) can embrace various visions. If the first type of doctrines above-mentioned implies a state preoccupied of assuring free business administration by citizens and the existence of strong associations, made up of independent citizens and volunteers, whose activity may even determine a competition between institutions; others are often pleading for a strong state formula, responsible for controlling, in accordance with the legal framework, all aspects of social life. But beyond these differences derived from ideological orientations belonging to the sphere of politics, both democratic and totalitarian states face, in the current era, a number of risks and global threats, common to some extent. Security can no longer be reduced to the contractual or de facto obligation of the states towards its own citizens to ensure security against external threats undertaken by other state entities. Contemporary social contract between the state and its citizens has more provisions, some of which have been imposed in the collective public consciousness and in international law as axioms.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: security, global threats, social contract, security paradigm

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Nita, Cristian, SECURITATEA NAŢIONALĂ – O PERSPECTIVĂ ACADEMICĂ (The National Security – An Academic Perspective) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619252

Cristian Nita (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
346
PlumX Metrics