לא על הבוררות לבדה ולא על הגישור לבדו - הצעה לאימוצו של הגישבור כמענה המתגבר על חולשותיו של מוסד הבוררות בישראל
(Not Only Arbitration and Not Only Mediation - a Proposal to Adopt 'Med-Arb' as a Response to the Weaknesses of the Institution of Arbitration in Israel)

משפטים מב תשע"ב

74 Pages Posted: 23 Jun 2015

See all articles by Dafna Lavi

Dafna Lavi

Sha'arei Mishpat College - Law School

Date Written: June 23, 2015

Abstract

רשימה זו עוסקת בביקורת על תיקון מס' 2 לחוק הבוררות, התשס"ט-2008 ובהצעה לתפיסה שונה בדבר טיפול בחולשותיו של מוסד הבוררות בארץ: אלו שקדמו לתיקון (והובילו לחקיקתו) ואלו שנוצרו בעקבותיו.

כמענה המתגבר על חולשותיו של מוסד הבוררות הכושל בארץ ערב התיקון לחוק בחר מחוקק התיקון באימוצם של פתרונות פנים- פרוצדורליים-דיוניים, כדוגמת שני מסלולי הערעור על פסק הבוררות וכדוגמת חובת הנמקת הפסק שעל הבורר. כפתרון משלים לצעד שפתח בו מחוקק תיקון מס' 2 מציעה רשימה זו לאמץ אל חוק הבוררות בארץ, כבררת מחדל (וכל עוד לא התנו עליה הצדדים), את אחד מן המודלים לבוררות המוכרים בעולם: הגישבור (med-arb).

הגישבור מדרכי ה- Alternative Dispute Resolution - ADR אותן חלופות ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, מורכב בראשיתו מהליך גישור, אשר מעצם טיבו העלה על נס את האוטונומיה של הצדדים. מתוך שתי התובנות הנדונות במאמר – האחת, כי פגיעה "באוטונומיה האישית של הצדדים" הייתה ועודנה הכשל השורשי והמרכזי של מוסד הבוררות בארץ, והשנייה, כי לעתים נדרשת נקודת משען חיצונית כדי להרים מוסד כושל – מציעה רשימה זו את הגישבור כמזור אמתי לחולשותיו של מוסד הבוררות בארץ וכפתרון העולה בקנה אחד עם שתי התובנות שלעיל.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Lavi, Dafna, לא על הבוררות לבדה ולא על הגישור לבדו - הצעה לאימוצו של הגישבור כמענה המתגבר על חולשותיו של מוסד הבוררות בישראל
(Not Only Arbitration and Not Only Mediation - a Proposal to Adopt 'Med-Arb' as a Response to the Weaknesses of the Institution of Arbitration in Israel) (June 23, 2015). משפטים מב תשע"ב. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2621997

Dafna Lavi (Contact Author)

Sha'arei Mishpat College - Law School ( email )

Margo Street
Hod Hasharon
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
37
Abstract Views
365
PlumX Metrics