מביט לסוף דבר בקדמתו: הערכה ניטרלית מוקדמת (ENE) היבטים עיוניים ויישומיים ומבט ביקורתי (Looking at the End from the Beginning Early Neutral Evaluation- Theoretical and Practical Aspects and a Critical Perspective)

מחקרי משפט כז תשע"ב

48 Pages Posted: 25 Jun 2015

See all articles by Dafna Lavi

Dafna Lavi

Sha'arei Mishpat College - Law School

Date Written: June 23, 2015

Abstract

מה לא היינו נותנים, לעתים, כדי לדעת מראש את תוצאותיהן העתידיות של בחירותינו העכשוויות? הליך ה- Early Neutral Evaluation – ENE ובתרגום חופשי ״הערכה ניטרלית מוקדמת״, הוא מהחדשניות שבדרכי ה- Alternative Dispute Resolution – ADR הדרכים החלופיות ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. הליך זה מתיימר להעניק לצדדים לסכסוך חרך הצצה אל תוצאותיו המסתברות של הליך דיוני בעניינם, מבלי שיצטרכו לחוותו בפועל ״על בשרם״, על מחירו ועל סיכוניו. מטבע הדברים, כפרקטיקה חדשה ולא־מוכרת דיה (בארץ ובעולם), להליך ה- ENE שורה של חסרונות מוחשיים ולכאוריים בצד מסכת סדורה של יתרונות נטענים.

ברשימה זו מוצגים לראשונה לקורא הישראלי הליך ה-ENE, מהותו, שלביו, יתרונותיו וחסרונותיו ודרכי התמודדות אפשריות עמם. כמו כן מוצגים במאמר היבטים יישומיים שונים של ההליך, מתוך מבט משווה של הפרקטיקה המתגבשת סביבו בעולם ובצד הצגתה של תשתית בסיסית ראשונית לאימוצו של ההליך בארץ. רשימה זו כולה נשענת על הנחת היסוד, המשותפת לרבות ממערכות המשפט בעולם, בדבר שימוש בהליך הדיוני כברירת מחדל אחרונה בלבד. הנחת יסוד זו הובילה למגמה של פיתוח דרכי ADR רבות ומגוונות, בפיקוחן ובעידודן של מערכות בתי משפט שונות בעולם. ייתכן כי בחינה עיונית ופרקטית של הליך ה-ENE כפי שמציעה רשימה זו, תתרום להתהוותה של א בן דרך ראשונית באימוצו המושכל של ההליך בידי המחוקק הישראלי ולמגמה ברוכה זו.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: ENE, הערכה ניטרלית מוקדמת, יישוב סכסוכים, ADR

Suggested Citation

Lavi, Dafna, מביט לסוף דבר בקדמתו: הערכה ניטרלית מוקדמת (ENE) היבטים עיוניים ויישומיים ומבט ביקורתי (Looking at the End from the Beginning Early Neutral Evaluation- Theoretical and Practical Aspects and a Critical Perspective) (June 23, 2015). מחקרי משפט כז תשע"ב. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2622032

Dafna Lavi (Contact Author)

Sha'arei Mishpat College - Law School ( email )

Margo Street
Hod Hasharon
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
322
PlumX Metrics