אלימות וגישור: האמנם אוקסימורון? (?Violence and Mediation: An Oxymoron)

משפחה במשפט א תשס"ז

46 Pages Posted: 25 Jun 2015

See all articles by Dafna Lavi

Dafna Lavi

Sha'arei Mishpat College - Law School

Date Written: June 24, 2015

Abstract

אלימות במשפחה היא הבעיה בה' הידיעה, עימה מתמודדת החברה בת ימינו. אחד מכל שני מקרים, אשר מגיע להליך גישור (במסגרת תוכניות הגישור בעולם הרחב של בית המשפט לזוגות מתגרשים), מכיל רכיב של אלימות במשפחה.

הקביעות הללו, העולות מכתיבתם של המעורים מקצועית בתחום, עומדות בבסיסה של רשימה זו. הסוגיה הנדונה היא, אם-כן: "סכסוכי משפחה בצל אלימות" ומידת התאמתם להליך הגישור. באופן עקרוני, נחשב הגישור כפתרון ראוי וכמתאים עבור זוגות בתהליכי פירוד. נשאלת השאלה, אם קיומו של פרמטר האלימות בהיסטוריית היחסים של הזוג, העומד בפני פירוד, משנה את התמונה.

שתי אסכולות מרכזיות התפתחו עד כה בסוגיה, כפי שעולה מן השיח הטקסטואלי בעולם: האסכולה האחת – תומכת בגישור בסכסוכי משפחה בצל אלימות, ואילו האסכולה השנייה – מתנגדת לו. כל אסכולה והגיונה בצדה, כל אסכולה ונימוקיה עימה. רשימה זו מעלה את הסוגיה, מציגה את האסכולות, אבל יותר מכל, אולי, יוצאת בקריאה/בדרישה לסגירת הפירצה בחקיקה בארץ. סוגיה כל כך טרגית ועם זאת כל כך שכיחה, לא יעלה על הדעת כי תישאר כה מוזנחת בחברה השואפת להיקרא "מתוקנת".

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: אלימות במשפחה, גישור, סכסוכי משפחה

Suggested Citation

Lavi, Dafna, אלימות וגישור: האמנם אוקסימורון? (?Violence and Mediation: An Oxymoron) (June 24, 2015). משפחה במשפט א תשס"ז. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2622732

Dafna Lavi (Contact Author)

Sha'arei Mishpat College - Law School ( email )

Margo Street
Hod Hasharon
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
80
Abstract Views
649
rank
301,170
PlumX Metrics