נוכחים נפקדים: השימוש בכלי אינטרנט אישיים בקרב חברי כנסת

מקושרים: פוליטיקה, טכנולוגיה וחברה בישראל, ארז כהן ואזי לב-און (עורכים) האגודה הישראלית למדע המדינה, 2011, 261-211

51 Pages Posted: 28 Jun 2015

See all articles by Sharon Haleva-Amir

Sharon Haleva-Amir

Bar Ilan University, School of Communication

Date Written: 2010

Abstract

במאמר זה בחינה מקיפה של השימוש באינטרנט ככלי פוליטי אישי בקרב חברי כנסת. תחילה מפורטות ומוסברות המגמות החברתיות והפוליטיות המניעות פרלמנטרים ברחבי העולם ובישראל להשתמש בפלטפורמות אינטרנט אישיות כמדיום תקשורתי. תיאור המגמות מלווה בדוגמאות מוחשיות מאתרים של חברי כנסת פעילים בכנסת השבע-עשרה וכן בסקירת התמורות שחלו בשימוש בכלי אינטרנט אישיים בקרב חברי הכנסת, וזאת בהתאם לשלבים התפתחותיים שזוהו. לסיום נדונה האבחנה בין השימוש באינטרנט ככלי לתקשורת פוליטית במסגרת קמפיין בחירות, לבין השימוש באינטרנט כפלטפורמה ליצירת קשר עם הציבור במהלך כהונה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: ישראל, תקשורת פוליטית, פוליטיקה מקוונת, חברי כנסת, הכנסת ה -17, מדיה חברתיים, אתרי אינטרנט

Suggested Citation

Haleva-Amir, Sharon, נוכחים נפקדים: השימוש בכלי אינטרנט אישיים בקרב חברי כנסת (2010). מקושרים: פוליטיקה, טכנולוגיה וחברה בישראל, ארז כהן ואזי לב-און (עורכים) האגודה הישראלית למדע המדינה, 2011, 261-211, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2624251

Sharon Haleva-Amir (Contact Author)

Bar Ilan University, School of Communication ( email )

Ramat Gan
Israel

HOME PAGE: http://communication.biu.ac.il/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
225
Abstract Views
886
Rank
209,219
PlumX Metrics