הסדרה ראויה של חוזים צרכניים מקוונים: בין קידום המסחר המקוון להגנת הצרכן
(Reconfiguring E-Contract Policy: Market Optimization, Consumer Protection, and the Promotion of Trust in E-Commerce Transactions)

25 Bar-Ilan University Law Review 431 (2009)

54 Pages Posted: 30 Jun 2015 Last revised: 3 Jul 2015

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Tal Zarsky

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2009

Abstract

יותר ממיליארד בני אדם ברחבי העולם משתמשים כיום באינטרנט, וקרוב לשני מיליארדים צפויים להשתמש בו עד לשנת 2010. במסגרת מגמה כלל עולמית זו, המסחר הצרכני המקוון הוא אחת התופעות המרכזיות והמעניינות המתפתחות באינטרנט. היקפי המסחר האלקטרוני גדלים משנה לשנה, תוך שינוי דרמטי של כללי המשחק העסקיים. במסגרת זו יוצר האינטרנט דינמיקות המעודדות התפתחויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות שונות ומגוונות. באופן טבעי, התפתחות זו מביאה עמה גם ריבוי של נקודות ממשק בין העולם המקוון לבין עולם המשפט.

מאמר זה מתמקד בעסקות צרכניות מקוונות הנכרתות בין ספּקים לבין צרכנים באינטרנט. מטרת המאמר הינה לבחון מהם ההסדרים המשפטיים הראויים בהקשר זה. לשם כך אנו מתייחסים למציאות הכלכלית והחברתית החדשה אשר הממשק האינטרנטי יוצר, בניסיון להגשים שני יעדים מרכזיים אשר סותרים לעתים זה את זה: מחד-גיסא, ההגנה על הצרכן המקוון, ומאידך-גיסא, קידומו של המסחר המקוון.

את התייחסותנו נחלק לשתי מערכות, הסדורות על פי שלביה הכרונולוגיים של העסקה האלקטרונית. המערכה הראשונה עוסקת בסוגיות הנלוות לשלב הטרום-חוזי ולכריתת החוזה המקוון. במסגרת זו נדון בסוגיות הקשורות להתגבשותו של החוזה האלקטרוני ולחובות הגילוי המוטלות על המוכר. המערכה השנייה מתמקדת בניתוח החוזה הצרכני המקוון מפרספקטיבת דיני החוזים האחידים. במערכה זו אנו מדגימים בעזרת ניתוח כלכלי וניתוח התנהגותי של חוזים אחידים, כיצד זרימת המידע באינטרנט עשויה לצמצם את הצורך בהתערבות משפטית בתוכנם של חוזים צרכניים מקוונים.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Becher, Shmuel I. and Zarsky, Tal, הסדרה ראויה של חוזים צרכניים מקוונים: בין קידום המסחר המקוון להגנת הצרכן
(Reconfiguring E-Contract Policy: Market Optimization, Consumer Protection, and the Promotion of Trust in E-Commerce Transactions) (2009). 25 Bar-Ilan University Law Review 431 (2009) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2624960

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Tal Zarsky

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
129
Abstract Views
845
rank
248,899
PlumX Metrics