מנגנון הצמדה א-סימטרי כתנאי מקפח? בעקבות תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים
(Asymmetric Linkage Mechanism in Standard Form Contracts: An Unfair Contractual Term?)

חוקים בקצרה 2013
Online Israeli Journal on Legislation (2013)

10 Pages Posted: 30 Jun 2015 Last revised: 3 Jul 2015

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Moshe gelbard

Netanya Academic College

Date Written: 2013

Abstract

בחודש יולי 2012 התקבל תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982. עיקרו של התיקון בהוספת חזקה חדשה לרשימת חזקות הקיפוח המנויות בסעיף 4 לחוק. במסגרת התיקון הוסף סעיף 4(11), הקובע חזקת קיפוח לגבי "תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח". בנוסף, הוסמך שר המשפטים לקבוע בתקנות "נסיבות או סוגי חוזים שבהם לא תחול החזקה האמורה בסעיף 4(11)".

בחוזים בהם החיוב הכספי החל על הלקוח צמוד למדד כלשהו – כגון לשערו של מטבע חוץ או למדד המחירים לצרכן – מופיע לעיתים קרובות תנאי הקובע שער מזערי למדד. משמעותו של תנאי כזה היא שכאשר חלה עלייה במדד, יחויב הלקוח בתוספת תשלום בהתאם למלוא שיעור עליית המדד. לעומת זאת, אם חלה ירידה במדד, לא יופחת חיובו הכספי של הלקוח מתחת לשער המזערי. התיקון קבע חזקת קיפוח ביחס לתנאי מהסוג האמור. בכך ביקש המחוקק להגביר את האיזון בין הצדדים לחוזה ולחתור תחת התמריץ של הספּק לכלול תנאי מסוג זה בחוזים האחידים בהם הוא משתמש.

הערת חקיקה זו מתמקדת בתיקון זה והיא כוללת ארבעה חלקים: בחלק הראשון נציג את הדרך בה פסק בית הדין לחוזים אחידים כאשר הובאו בפניו טענות קיפוח כנגד תנאי מעין זה; בחלק השני נדון בקצרה בשאלת גבולות ההתערבות בתנאים חוזיים המתייחסים למחיר; בחלק השלישי נדון במשמעותה של חזקת הקיפוח החדשה ונבחן אותה באופן ביקורתי, וכן, נציע מתווה חלופי. בחלק הרביעי והאחרון נשרטט קווים ראשוניים ליישום החזקה ולהפעלת הסמכות להתקנת תקנות המגבילות את היקף תחולתה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הגנת הצרכן, תנאי מקפח, חוזים אחידים, בית הדין לחוזים אחידים, חזקות קיפוח, מנגנון הצמדה א-סימטרי

Suggested Citation

Becher, Shmuel I. and Gelbard, Moshe, מנגנון הצמדה א-סימטרי כתנאי מקפח? בעקבות תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים
(Asymmetric Linkage Mechanism in Standard Form Contracts: An Unfair Contractual Term?) (2013). חוקים בקצרה 2013
Online Israeli Journal on Legislation (2013) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2625159

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Moshe Gelbard

Netanya Academic College ( email )

Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
64
Abstract Views
504
rank
396,362
PlumX Metrics