רעבים לשינוי: שוק הדיאטות מפרספקטיבת דיני הצרכנות
(Hungry for Change: The Thinness Myth and the Diet Industry from a Consumer Law Perspective)

9 Haifa Law Review 13 (2015)

54 Pages Posted: 30 Jun 2015 Last revised: 28 Jan 2016

Date Written: 2015

Abstract

תקציר בעברית: צרכנים רבים מבקשים לשמור על בריאות ועל רזון באמצעות צריכת מוצרי דיאטות. מאות אלפי צרכנים בישראל פונים מדי שנה לשירותי ההרזיה, ותעשיית הדיאטות מגלגלת מיליונים. מלבד סכומי הכסף המגולגלים בו, חשיבותו של ענף הדיאטות נעוצה בהשפעתו על רווחתה של החברה, על בריאותם הפיזית והנפשית של הצרכנים ועל מוסכמות ודימויים חברתיים.

למרות חשיבותה ומרכזיותה של תעשיית הדיאטות מבחינה צרכנית, כלכלית וחברתית ועל אף הכשלים המאפיינים אותה, הכתיבה המשפטית בנושא חסרה. המאמר מבקש להשלים חלק מחסר זה, ותרומתו כפולה: ראשית, המאמר מצביע על כך שהתמסרות הצרכנים לדיאטות המסחריות מאפשרת ליצרני הדיאטות למנף את חולשת הצרכנים ואת מצוקתם לעשיית רווחים בתעשייה משגשגת. לפיכך המאמר בוחן כיצד יש לפקח על תעשיית הדיאטות ומה ניתן לעשות על מנת לשפר את המציאות בתחום זה. שנית, המאמר מושתת על התפיסה שלפיה ראוי להעניק לדיני הצרכנות מקום נכבד יותר במרקם החברתי-תרבותי-כלכלי. מבחינה זו הניתוח הענפי של שוק הדיאטות ממחיש כי דיני הצרכנות אינם עוסקים בפרוטות או בזוטי דברים: לא מבחינת כלכלית צרה, וודאי שלא מבחינה חברתית.

הניתוח המוצע במאמר מושתת על שלושה רבדים משלימים: הגישה הכלכלית למשפט, הניתוח ההתנהגותי של המשפט וממצאים אמפיריים הלקוחים משאלון שהעברנו בין צרכני דיאטות. על רקע אלו המאמר מציג את כשלי השוק ואת ההטיות ההתנהגותיות שעלולים להשפיע לרעה על הצרכן. לאחר מכן המאמר דן בשאלה כיצד צריך המחוקק לפקח על תעשיית הדיאטות, תוך בחינת צעדים קונקרטיים ליישום.

English Abstract: Many individuals in affluent societies wish to promote their health and maintain or achieve thinness by consuming various dietary products. Hundreds of thousands of Israelis turn to dietary services, annually investing hundreds of millions in the local diet industry. Yet, dietary products' consumption is not merely an economic issue. It affects people’s physical and mental health, as well as social norms and conventions.

Though the issue is economically and socially significant, the literature that addresses the diet market is partial, under-theorized and under-developed. The article seeks to fill part of this gap by making a twofold contribution. First, it points to market failures and psychological biases that allow firms to exploit consumers’ weaknesses and undermine their wellbeing. Accordingly, the article examines how this market should be regulated. Second, the article’s starting point is that consumer law should play a more significant role in the social-cultural-economic arena. An analysis of the diet industry shows that consumer law should not be associated with de minimis - from an economic perspective, let alone from a broader, social viewpoint.

In the first chapter, we present the industry and the relevant legislation. In the second chapter, we examine market failures and deficiencies that undermine consumers’ wellbeing and distort their decision making. In the third chapter, we suggest novel principles and practical measures for regulating this market, employing a consumer law perceptive. The paper ends with brief conclusion.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: consumer protection, consumer health, diet market, market failures, regulation

Suggested Citation

Becher, Shmuel I. and Shprung-Cohen, Inbal, רעבים לשינוי: שוק הדיאטות מפרספקטיבת דיני הצרכנות
(Hungry for Change: The Thinness Myth and the Diet Industry from a Consumer Law Perspective) (2015). 9 Haifa Law Review 13 (2015), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2625219

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Inbal Shprung-Cohen

Independent ( email )

No Address Available
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
543
rank
347,281
PlumX Metrics